Troškovnik izgradnje parka za pse omeđenog ulicama Krapinskom, Zagorskom i Selskom cestom

Damir Kovačić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Damir Kovačić

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1. Troškovnik izgradnje parka za pse omeđenog ulicama Krapinskom, Zagorskom i Selskom cestom, na sjevernom dijelu k.č. 546 K.O. Trešnjevka; park je izgrađen početkom 2014. godine,
2. Troškovnike kasnijih adaptacija parka:
a) postavljanje sprava za rekreaciju pasa, u rujnu 2015. godine,
b) postavljanje klupe s nadstrešnicom, u siječnju 2016. godine.

S poštovanjem,
Damir Kovačić

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Temeljm članka 22. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristu informacijama (NN 25/13 i 85/15), obavještavamo Vas kako je rok za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama produljen za 15 dana, a iz razloga što se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Branimir Lončar, dipl.iur.

________________________________________
Šalje: Damir Kovačić [[ZPPI #1052 email]]
Poslano: 3. travanj 2016 18:35
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovnik izgradnje parka za pse omeđenog ulicama Krapinskom, Zagorskom i Selskom cestom

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

1. Troškovnik izgradnje parka za pse omeđenog ulicama Krapinskom,
Zagorskom i Selskom cestom, na sjevernom dijelu k.č. 546 K.O.
Trešnjevka; park je izgrađen početkom 2014. godine,
2. Troškovnike kasnijih adaptacija parka:
a) postavljanje sprava za rekreaciju pasa, u rujnu 2015. godine,
b) postavljanje klupe s nadstrešnicom, u siječnju 2016. godine.

S poštovanjem,
Damir Kovačić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1052 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Damir Kovačić

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama se može produžiti za dodatnih 15 dana, ali o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje urednog zahtjeva.

Kako to niste učinili, razmislit ću o žalbi Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,
Damir Kovačić

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Svatko može podnijeti Povjereniku predstavku na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona (npr. pogrešno naplaćuje materijalne troškove, ne objavljuje određene dokumente ili informacije na svojoj Internet stranici, nije imenovalo službenika za informiranje, umjesto da ustupi zahtjev za pristup ili ponovnu uporabu informacija nadležnom tijelu ili službeniku pogrešno upućuje građanina da to sam učini, i dr.)

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora.

O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten.

Predstavka se može podnijeti pisanim putem (poštom, elektroničkom poštom), a da vam olakšamo pripremili smo obrazac koji se može ispuniti online i dostaviti kao PDF (Print - Save as PDF u Chrome browseru):
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...
U vašem slučaju tijelo je prekršilo odredbu Zakona pod čl. 22, st.2. Predstavku nije potrebno vlastoručno potpisivati što olakšava slanje digitalnim putem.
Email adresa za podnošenje predstavke navedena je u footeru stranice www.pristupinfo.hr.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, kao i žalbu uloženu dana 8. srpnja 2016.,
temeljem članka 23. stavka 1. točke 1., Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), u prilogu Vam dostavljemo odgovor Grada Zagreba / Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLASA: 008-02/16-002/158, te odgovor Grada Zagreba / Službe za mjesnu samouravu, KLASA: 026-01/16-001/89.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
Službenik za informiranje

________________________________________
Šalje: Damir Kovačić [[ZPPI #1052 email]]
Poslano: 3. travanj 2016 18:35
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Troškovnik izgradnje parka za pse omeđenog ulicama Krapinskom, Zagorskom i Selskom cestom

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

1. Troškovnik izgradnje parka za pse omeđenog ulicama Krapinskom,
Zagorskom i Selskom cestom, na sjevernom dijelu k.č. 546 K.O.
Trešnjevka; park je izgrađen početkom 2014. godine,
2. Troškovnike kasnijih adaptacija parka:
a) postavljanje sprava za rekreaciju pasa, u rujnu 2015. godine,
b) postavljanje klupe s nadstrešnicom, u siječnju 2016. godine.

S poštovanjem,
Damir Kovačić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1052 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------