Troškovnik postavljanja živice na Remetinečkoj cesti

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Zagrebački holding,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podružnica Zagrebačkog Holdinga, Zrinjevac, postavlja živicu uz pješački kolnik na Remetinečkoj cesti. Molim vas pošaljite troškovnik tih radova te redovan cjenik za robu i usluge Zrinjevca.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g Schlossberg,

 

na temelju Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, poslanom 13. 4. 2015.
na e-mail [1][Zagrebački holding e-mail za zahtjeve],  a vezanim za sadnju živice uz pješački kolnik
na Remetinečkoj cesti, šaljem Vam odgovor.

 

·         Obzirom da je Podružnica Zrinjevac samo izvoditelj radova u
sklopu MKA 2015,  a Gradska četvrt Novi Zagreb zapad tj. Grad Zagreb
investitor molimo Vas da za informacije kontaktirate investitora ( Gradska
četvrt Novi Zagreb zapad, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, tel: 6585 675 ili
6585680, mail: [email address]).

 

Srdačan pozdrav,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

 

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[2]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [email address]

[3]www.zgh.hr

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Zagrebački holding e-mail za zahtjeve]
3. http://www.zgh.hr/

Miroslav Schlossberg

Poštovani Dinka Pančić,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, clanku 21, stavka 1 kaze ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Citiram zakon:
Ustupanje zahtjeva
Članak 21.
(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Zagrebački holding,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup informacijama.

Obraćam se sa zahtjevom za požurbu postupka u tijelu javne vlasti Zagrebački holding koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Troškovnik postavljanja živice na Remetinečkoj cesti'.

28.travnja poslao sam posljednji odgovor:
- molim vas da mi povratno javite status mog zahtjeva
- molim vas da mi povratno javite klasu mog predmeta i urudžbeni broj mog odgovora poslanog 28.4.2015.

Ponavljam sadrzaj mog odgovora:

Sukladno Zakonu o pravu na pristu. informacijama NN 25/2013, clanku 21, stavka 1 kaze ako tijelo javne vlasti ne posjeduju informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu ć. obavijestiti podnositelja.

Citiram zakon:
Ustupanje zahtjeva
Članak 21.
(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/trosk...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Ponavljam odgovor poslan 28.4. 2015.:

 

Obzirom da je Podružnica Zrinjevac samo izvoditelj radova u sklopu MKA
2015. a Gradska četvrt Novi Zagreb zapad tj Grad Zagreb investitor molimo
Vas da Vaše pitanje uputite na Investitora ( Gradska četvrt Novi Zagreb
zapad, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, tel: 6585 675 ili 6585680, mail:
[1][email address])za sve informacije.

 

S poštovanjem,

 

 

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

 

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[2]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [email address]

[3]www.zgh.hr

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address])za
3. http://www.zgh.hr/

Miroslav Schlossberg

Poštovani Dinka Pančić,

Zahvaljujem vam na vremenu koji ste odvojili da mi uputite ponovno isti odgovor.

Moj upit sastojao se od dva dijela, te sam ocekivao dokumentaciju koju posjedujete kod sebe u vezi navedenih poslova koje vi odnosno vasa podruznica Zrinjevac kao izvodac radova posjedujete:

A) Troskovnik postavljanja zivice u Remetineckoj cesti.

B) Redovan troskovnik svih roba i usluga podruznice Zrinjevac.

Molim vas da ponovno provjerite mozete li odgovoriti na pitanje pod A ili pitanje pod B?

Molim vas takodjer da po zaprimanju ove poruke posaljete informaciju:
- klasu i urudzbeni broj ovog predmeta.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Uputio sam odvojeno upit Gradu Zagrebu: http://imamopravoznati.org/request/trosk...

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

Popunite obrazac na linku http://www.zgh.hr/UserDocsImages/pdf/kon...
te ga dostavite na adresu Ulica grada Vukovara 41, Zagreb.

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija


Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [email address]
www.zgh.hr

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [email address]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Dinka Pančić,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/20131, clanku 18, stavka 2 kaze ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev te stoga nisam duzan podnositi zahtjev za pravo na pristup informacijama putem poste niti ispunjavati obrasce dok god moj upit sadrzi sve potrebne informacije propisane zakonom.

Citiram ZPPI:

Zahtjev
Članak 18.
(1) Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Budite slobodni inzistirati na podacima od ovog tijela javne vlasti putem elektronicke komunikacije.

Stoga vas molim da odgovorite na moj ranije poslan zahtjev za pravo na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

15. lipnja 2015. izjavio sam žalbu na rješenje (o odbijanju) pristup informacijama tijela javne vlasti.

Dana 13. travnja 2015 podnio sam zahtjev za pravo na pristup informaciji tijelu javne vlasti Zagrebački Holding za poslove podružnice Zrinjevac.

U zahtjevu sam tražio informacije:
- troškovnik za radove postavljanja živice na Remetinečkoj cesti,
- redovan cjenik za robu i usluge Zrinjevca.

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 15. i članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama odbilo moj zahtjev. Odbijanjem zahtjeva uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama.

Rješenje osporavam u cijelosti, te sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama izjavljujem žalbu zbog nepotpuno i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja.

Tijelo javne vlasti je nepotpuno utvrdilo činjenično stanje rekavši da oni ne raspolažu tim informacijama što je netočno.

Iz svega navedenog je vidljivo da ne postoje razlozi za uskratu zatražene informacije.

Na temelju navedenih razloga, predlažem Povjereniku za informiranje da uvaži moju žalbu, poništi Rješenje tijela javne vlasti i omogući mi pristup zatraženoj informaciji i izda uputu za buduće postupanje tijelu javne vlasti za rješavanje upita za pristup informacija koje su u vlasništvu ili nastale djelovanjem tijela javne vlasti.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Povjerenica za informiranje donijela je ZAKLJUCAK kojim nalaze Zagrebackom Holdingu da u roku 15 dana rijesi zahtjev od 13.4.2015. sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

KLASA UP/II-008-07/16-01/27
URBROJ 401-01/05-16-01
Zagreb, 15.1.2016.

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić

Molim vas odgovor na zahtjev za pristup informacijama koji sam podnio 13.4.2015. a sukladno Zakljucku Povjerenika za informiranje KLASA UP/II-008-07/16-01/27, URBROJ 401-01/05-16-01 od 15.1.2016.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Klasa ZGH04-15-75
Urbroj 01-10-03/4-16-08
Zagreb, 11.3.2016.

Zagrebacki holding rjesenjem je odbacilo zahtjev za pravo na pristup informacijama iz 13.4.2015. Razlog: s obzirom da Zagrebacki holding d.o.o. - podruznica Zrinjevac nije investitor vec samo izvoditelj radova, trazneu informaciju ne posjeduje.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je putem tijela javne vlasti izjavljena zalba protiv rjesenja.

Tijelo javne vlasti je nepotpuno utvrdilo činjenično stanje iz razloga

Jer tijelo nije odgovorilo na drugi dio zahtjeva, a to je zahtjev da dostave redovni cjenik za robu i usluge Zrinjevca digitalnim putem odgovorom na adresu za odgovor.

Na tako utvrđeno činjenično stanje pogrešno je primijenilo Zakon o pravu na pristup informacijama jer

- tijelo nije dostavilo trazene podatke na zahtjev za pristup informacijama.
- tijelo nije odgovorilo na drugi dio mog zahtjeva za dostavu cjenika roba i usluga Zrinjevca.
- tijelo je odgovorilo Rjesenjem skoro 1 godinu nakon izvorno poslanog zahtjeva.

Miroslav Schlossberg,

3 privitaka

From: Dinka Pančić <[1][e-mail adresa]>
Date: 2016-04-26 10:40 GMT+02:00
Subject: troškovnici Zrinjevac, dostavljau se

Poštovani, obavještavam Vas da  zbog iznimo velikog opsega posla u
podružnici Zrinjevac, odgovor na Vašu Žalbu protiv rješenja - Zagrebacki
holding - Troškovnik postavljanja živice na Remetinečkoj cesti šaljemo s
kašnjenejm. Molimo da uvažite i našu ispriku.

 

Troškovnike roba i usluga podružnice Zrinjevac šaljem Vam u privitku.

 

Srdačan pozdrav,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[2]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: [3]+385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou
are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save,
processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake,
pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail,
itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take
anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data
containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to
theregisteredoperationsof  Zagrebački holding d.o.o.
Theopinionsexpressedinthis e-mail do
notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.

Thankyou!

 

From: Miroslav Schlossberg [[6]mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Sunday, March 27, 2016 8:08 PM
To: Zagrebački Holding
Cc: [7][e-mail adresa]
Subject: 1612-80 Žalba protiv rješenja - Zagrebacki holding - Troškovnik
postavljanja živice na Remetinečkoj cesti

 

Postovani Zagrebacki holding,

 

N/R Sluzbeniku za informiranje

 

Ljubazno vas molim da zaprimite zalbu protiv rjesenja i sukladno uputama
Povjerenika dostavite na adresu Povjerenika za informiranje.

 

Ljubazno vas molim da svaki vas eventualni naknadni odgovor na zahtjev
dostavite na "adresu za odgovor" koju ste zabiljezili u Upisnik prilikom
zaprimanja originalnog zahtjeva.

Best regards / lijep pozdrav,

Miroslav Schlossberg

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
3. file:///tmp/tel:%2B385%20%280%291%206420%20102
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.zgh.hr/
6. mailto:[e-mail adresa]
7. mailto:[e-mail adresa]