Turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Postovani,

Molim vas dostavu informacije o turističkim predstavništvima i ispostavama u inozemstvu koje sadrze najmanje podatke o imenu celnika/voditelja, adresa i kontakt podaci predstavnistva/ispostava.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Igor Valentin je ostavio/la bilješku ()

Zadaca HTZ-a:
osniva turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu, organizira i nadzire njihov rad
Statut: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

Davorin Purgarić, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Poštovani, tražena informacija je javno dostupna na internetskim stranicama::

https://www.htz.hr/hr-HR/opce-informacij...

Iz navedenog razloga podaci nisu posebno dostavljani.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove