Tužbe protiv novinara i medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Osijeku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Jadranka Rogić, Županijski sud u Osijeku

2 privitaka

Poštovani,

 

 

u svezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, izvješćujem Vas da je Vaš
zahtjev zaprimljen 19. veljače 2019. godine te Vam dostavljam odgovor u
zakonskom roku.

 

Obratili ste se s upitom o predmetima koji su se vodili protiv novinara i
medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. godine do
danas. Dostavljamo Vam tabelarni prikaz drugostupanjskih kaznenih predmeta
u kojima je pred Županijskim sudom u Osijeku odlučeno po žalbama te popis
završenih drugostupanjskih građanskih predmeta vođenih protiv novinara i
medija (vrsta spora: naknada štete – mediji i naknada štete – ispravak
informacije)

 

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

                Anđa Gotal