Za: Županijski sud u Zadru

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Luka Smoljan, Županijski sud u Zadru

Republika Hrvatska
Županijski sud u Zadru
Zadar, Ulica plemića Borelli 9

Zadar, 1. ožujka 2019.


GONG

Poštovani,

U vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, a koji se odnosi na predmete koji su se pred ovim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas, očitujemo se kako slijedi u nastavku.

Naime, Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/2013 i 85/2015) u čl. 5. toč. 3. pod pojmom „Informacija“ podrazumijeva svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Također, čl. 18. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/2013 i 85/2015) propisuje da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Dakle, imajući u vidu da traženi podaci nisu jedinstveno sadržani u obliku nekog dokumenta, zapisa, dosjea ili registra, već je za udovoljenju Vašem zahtjevu potrebno stvoriti novu informaciju u smislu čl. 18. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/2013 i 85/2015), nakon uvida u cjelokupne spise predmeta ovog suda (a riječ je o preko 10 000 predmeta s obzirom da je samo u 2014. zaprimljeno preko 4000 građanskih predmeta na ovom sudu), to Vam nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Luka Smoljan

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org