Tužbe protiv novinara i medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općinski sud u Požegi

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Tanja Last, Općinski sud u Požegi

1 privitaka

 

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljamo tražene podatke vezano za informacije koje ste
tražili a odnose se na

predmete koji su se vodili pred Općinskim sudom u Požegi protiv novinara
 i medija.

 

S poštovanjem !

 

 

 

Tanja Last, službenik za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Požegi

Svetog Florijana 2

34000 Požega

 

Telefon: 034 290 500

Fax: 034 290 516

Email: [Općinski sud u Požegi e-mail za zahtjeve]

 

 

From: Ivana Dragičević <[e-mail adresa]>
Sent: Wednesday, February 20, 2019 9:02 AM
To: Tanja Last <[e-mail adresa]>
Subject: Izvještaj za GONG - novinari/mediji

 

 

 

Lijep pozdrav.

 

Ivana Dragičević

Viša informatička referentica

 

Republika Hrvatska

Općinski sud u Požegi

Sv. Florijana 2, 34000 Požega

 

tel: 034/290-514

fax: 034/290-514

mail: [1][e-mail adresa]

web: [2]http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz