Tužbe protiv novinara i medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općinski sud u Šibeniku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Kristina Guberina, Općinski sud u Šibeniku

1 privitaka

Poštovani,

 

U privitku Vam se dostavlja dopis od dana 06. ožujka 2019.g. pod posl. br.
26 Su-478/2019-3 sa tablicama.

 

Službenik za informiranje Općinskog suda u Šibeniku

Kristina Guberina

e-mail: [e-mail adresa]

tel: 022 209 100