U kojoj je fazi postupak prijave gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obersnela podnesene 19.04.2015

Zahtjev za pristup informacijama od Neva Milunić za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
o poduzetim radnjama vezano za prijavu gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obersnela koji obavlja istovremeno i funkciju predsjednika Skupštine trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka. Prijavu sam podnijela 19.04.2015 te požurnicu 28.05.2015 u ime inicijative građana "Protiv skupog Energa".

S poštovanjem,
Milunić Neva dipl.ing.građ.

Majda Uzelac, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

U svezi Vašeg upita od dana 15. lipnja 2015.g. zaprimljenog elektronskim putem u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa izvješćujemo Vas da je dana 20. travnja 2015 .g. u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zaprimljena Vaša prijava koja se odnosi na dužnosnika Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke i uvedena u knjigu ulazne pošte Povjerenstva te se predmet vodi pod brojem P-140/15. Navedeni predmet u postupku je provjere osnovanosti navoda iz prijave te ćemo Vas po ishodu istog pravodobno obavijestiti.

S poštovanjem,

Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]
Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Poštovana Majda Uzelac,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Da li mi možete odgovoriti u kojoj fazi je postupak prijave gradonačelnika Vojka Obersnela podnesene 19.04.2015., te kada mogu očekivati Vaš odgovor. Imam informaciju da ste rješavanje mog predmeta odgodili.

S poštovanjem,
Neva Milunić

Majda Uzelac, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

Vezano za Vaš današnji upit izvješćujem Vas da donošenje odluke u predmetu P-140/15 nije odgođeno iz razloga jer predmet nije ni bio na dnevnom redu sjednice Povjerenstva. Kao što sam Vas prethodno izvijestila predmet je u postupku provjere osnovanosti navoda iz prijave te će se po ishodu iste donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka na jednoj od slijedećih sjednica Povjerenstva. Dnevni red sjednica Povjerenstva možete pratiti na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr.

S poštovanjem,

Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve] Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Poštovana gđo Majda Uzelac,

Dobila sam očito pogrešnu informaciju da je predmet vezan za provjeru sukoba interesa g. Vojka Obersnela odgođen. Izvinjavam se na nesporazumu i zahvaljujem se na Vašem odgovoru.
S poštovanjem,

Neva Milunić

Majda Uzelac, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

Kao što sam Vas izvijestila i dana 2. srpnja 2015.g. predmet P-140/15 , koji se odnosi na dužnosnika Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke u postupku je provjere osnovanosti navoda iz prijave te će se po ishodu istog donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka na jednoj od slijedećih sjednica Povjerenstva. Dnevni red sjednica Povjerenstva možete pratiti na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]
Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Poštovani Majda Uzelac,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Molim da mi odgovorite na moje pitanje: Kada će biti predmet P-140/15, prijava gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obesnela, uvrštena na sjednicu Povjerenstva?

S poštovanjem,

Neva Milunić

Majda Uzelac, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

U svezi Vašeg upita od dana 14. siječnja 2016.g. izvješćujemo Vas da je u predmetu P-140/15, koji se odnosi na dužnosnika Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke, prikupljena sva potrebita dokumentacija te će se u odnosu na navedenog dužnosnika na prvoj slijedećoj sjednici Povjerenstva donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Majda Uzelac, dipl. iur.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Tajnik Povjerenstva
tel: +3851 5559524
fax: +3851 5559407
e-mail: [Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]
Ul. kneza Mutimira 5
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Za: Majda Uzelac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Vezano za moju prijavu gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obesnela.
Prema informacijama od strane HINA-e objavljenim 3.02.2016 u Novom listu Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je odlučilo ne pokrenuti postupak protiv gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela. Obzirom da do danas nisam dobila decidirani odgovor Povjerenstva na moj originalni zahtjev podnesen 19.04.2015, molim da mi se isti dostavi u što kraćem roku bilo poštom ili u elekroničkom obliku na moju e-mail adresu.

S poštovanjem,

Neva Milunić

Majda Uzelac, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb

Poštovana,

 

Vezano uz Vaš zahtjev od dana 8. veljače 2016.g. izvješćujemo Vas da je
odluka o nepokretanju postupka u odnosu na dužnosnika Vojka Obersnela,
gradonačelnika Grada Rijeke javno objavljena na internetskoj stranici
Povjerenstva.

Ispričavamo se što nismo bili u mogućnosti ranije odgovoriti na Vaš
postavljeni upit.

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

Majda Uzelac, dipl. iur.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Tajnik Povjerenstva

tel: +3851 5559524

fax: +3851 5559407

e-mail: [1][Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa e-mail za zahtjeve]

Ul. kneza Mutimira 5

10 000 Zagreb

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]