Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sveučilišni kampus Varaždin, faza III – Studentski dom s pratećim sadržajima"

Pisani zahtjev podnositelja Neven Kovač za Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Neven Kovač

Za: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije, Zagreb

Poštovani,
ljubazno Vas molim da mi dostavite ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekt ''Sveučilišni kampus Varaždin, faza III –
Studentski dom s pratećim sadržajima'', koji je potpisan 18.
travnja 2016. od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i
Sveučilišta u Zagrebu.

S poštovanjem,
Neven Kovač

Spojite s ovim

Od: Martina Grgas
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb

Poštovani,

hvala na dostavljenom upitu te Vas obavještavamo kako smo produljili rok za 15 dana jer zatražena informacija nije unutar sjedišta tijela javne ovlasti.

Srdačan pozdrav,
Martina Grgas

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
mob +385 (0) 99 6525-268
@ [SAFU e-mail za zahtjeve]
web www.safu.hr

________________________________________
From: Neven Kovač <[ZPPI #6555 email]>
Sent: 09 August 2018 11:33
To: Martina Grgas
Subject: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sveučilišni kampus Varaždin, faza III – Studentski dom s pratećim sadržajima"

Za: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije, Zagreb

Poštovani,
ljubazno Vas molim da mi dostavite ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekt ''Sveučilišni kampus Varaždin, faza III –
Studentski dom s pratećim sadržajima'', koji je potpisan 18.
travnja 2016. od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i
Sveučilišta u Zagrebu.

S poštovanjem,
Neven Kovač

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6555 email]

Je li [SAFU e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Središnja agencija za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: info
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb


Attachment image001.png
9K Download


Poštovani,

 

nastavno na zaprimljeni zahtjev za pristupom informacijama, traženi 
ugovor æemo Vam zbog velièine dostaviti kroz par minuta putem WeTransfera

 

S poštovanjem,

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije/
Central Finance and Contracting Agency
*      Ulica grada Vukovara 284 objekt C
         10 000 Zagreb, Hrvatska 
fax1    +385 (0) 1   604 2598
fax2    +385 (0) 1   604 2599
url       [1]http://www.safu.hr

 

[2]cid:[email protected]

10 godina partnerstva u korištenju EU fondova

2008.-2018.

 

Disclaimer
Ova e-mail poruka ne sadrži službeno priopæenje i ne predstavlja nužno
službeni stav Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije – SAFU
This e-mail message does not constitute a formal communication and does
not necessarily represent the official position of Central Finance and
Contracting Agency - CFCA.

 

 

Begin forwarded message:

From: Neven Kovaè <[3][ZPPI #6555 email]>
Date: 9 August 2018 at 11:33:57 CEST
To: Zahtjevi za PPI upuæeni prema SAFU <[4][SAFU e-mail za zahtjeve]>
Subject: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sveuèilišni
kampus Varaždin, faza III – Studentski dom s prateæim sadržajima"

    Za: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
    projekata Europske unije, Zagreb

    Poštovani,
    ljubazno Vas molim da mi dostavite ugovor o dodjeli bespovratnih
    sredstava za projekt ''Sveuèilišni kampus Varaždin, faza III –
    Studentski dom s prateæim sadržajima'', koji je potpisan 18.
    travnja 2016. od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
    Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i
    Sveuèilišta u Zagrebu.

    S poštovanjem,
    Neven Kovaè

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [5][ZPPI #6555 email]

    Je li [6][SAFU e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
    informacijama zahtjeve za Središnja agencija za financiranje i
    ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeæi ovaj obrazac:
    [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [8]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, proèitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posveæenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.safu.hr/
3. mailto:[ZPPI #6555 email]
4. mailto:[SAFU e-mail za zahtjeve]
5. mailto:[ZPPI #6555 email]
6. mailto:[SAFU e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: WeTransfer

These files will be deleted on 2018-10-05

[1]Click 'Download images' to view images

[2][e-mail adresa]
sent you some files
1 file, 12.3 MB in total ・ Will be deleted on 5 October, 2018
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/43107c9...
1 file
Ugovor SD VZ.zip

To make sure our emails arrive, please add [5][e-mail adresa] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[e-mail adresa]
3. https://wetransfer.com/downloads/43107c9...
4. https://wetransfer.com/downloads/43107c9...
5. mailto:[e-mail adresa]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Spojite s ovim

Od: Neven Kovač

Za: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije, Zagreb

Poštovani zahvaljujem se na odgorovu, ali bi Vas zamolio ako je
moguće da datoteku "Ugovor SD VZ.zip" još jednom uploadate na
wetransfer.com servis ili neki drugi upload servis, jer nažalost
nisam vidio email sa obavijesti da je datoteka postavljena na
wetransfer.com servis (završila je u Spam mapi) a koliko vidim da
se kroz 7 dana datoteke automatski brišu te je nisam više mogao
skinuti.

Unaprijed se zahvaljujem.

S poštovanjem,
Neven Kovač

Spojite s ovim

Od: info
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb


Attachment image001.png
8K Download

Attachment image002.png
4K Download


Poštovani gospodine Kovaè,

traženi dokument smo Vam ponovno poslali te bi Vam isti trebao stiæi kroz
nekoliko minuta putem WeTransfer-a.

 

Srdaèan pozdrav,

 

[1]Description: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
Description: Z:\mydocr\My programa i projekata Europske unije /
Pictures\safu cfca.bmp Central Finance and Contracting Agency
*    Ulica grada Vukovara 284 blok C
       10 000 Zagreb, Hrvatska 

fax    +385 (0) 1 6042 598
url       [2]www.safu.hr 

 

          10 godina partnerstva u korištenju EU fondova

       2008.-2018.

 

 

Disclaimer
Ova e-mail poruka ne sadrži službeno priopæenje i ne predstavlja nužno
službeni stav Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije.

This e-mail message does not constitute a formal communication and does
not necessarily represent the official position of Central Finance and
Contracting Agency - CFCA.

[3]Save us

Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.

Please consider the environment before printing this e-mail.

 

From: Neven Kovaè <[4][ZPPI #6555 email]>
Date: 28 November 2018 at 12:18:58 CET
To: Zahtjevi za PPI upuæeni prema SAFU <[5][SAFU e-mail za zahtjeve]>
Subject: Re: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt
"Sveuèilišni kampus Varaždin, faza III – Studentski dom s prateæim
sadržajima"

    Za: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
    projekata Europske unije, Zagreb

    Poštovani zahvaljujem se na odgorovu, ali bi Vas zamolio ako je
    moguæe da datoteku "Ugovor SD VZ.zip" još jednom uploadate na
    [6]wetransfer.com servis ili neki drugi upload servis, jer nažalost
    nisam vidio email sa obavijesti da je datoteka postavljena na
    [7]wetransfer.com servis (završila je u Spam mapi) a koliko vidim da
    se kroz 7 dana datoteke automatski brišu te je nisam više mogao
    skinuti.

    Unaprijed se zahvaljujem.

    S poštovanjem,
    Neven Kovaè

    -------------------------------------------------------------------
    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [8][ZPPI #6555 email]

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [9]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, proèitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [10]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posveæenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.safu.hr/
4. mailto:[ZPPI #6555 email]
5. mailto:[SAFU e-mail za zahtjeve]
6. http://wetransfer.com/
7. http://wetransfer.com/
8. mailto:[ZPPI #6555 email]
9. http://imamopravoznati.org/help/officers
10. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: WeTransfer

These files will be deleted on 2018-12-06

[1]Click 'Download images' to view images

[2][e-mail adresa]
sent you some files
1 file, 12.3 MB in total ・ Will be deleted on 6 December, 2018
[3]Get your files
Poštovani,
šaljemo traženi ugovor.
Srdačan pozdrav,
SAFU
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/d3be23a...
1 file
Ugovor SD VZ.zip

To make sure our emails arrive, please add [5][e-mail adresa] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[e-mail adresa]
3. https://wetransfer.com/downloads/d3be23a...
4. https://wetransfer.com/downloads/d3be23a...
5. mailto:[e-mail adresa]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Spojite s ovim

Od: Neven Kovač

Za: info

Zahvaljujem se na brzom odgovoru odnosno ponovljenom uploadu,
dokument je skinut.

S poštovanjem,
Neven Kovač

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb može: