Ugovor s tvrtkom Dobra reklama za city-box koševe za smeće iz 2012.

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Molim vas potvrdu o primitku ovog zahtjeva odgovorom na ovaj email.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi:

- presliku cijelog ugovora iz 2012. godine sa tvrtkom Dobra reklama za CITYBOX koševe za smeće

Molim vas da odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev se temelji na natpisima iz medija:
http://www.vecernji.hr/zg-vijesti/u-pjes...

"Postojeći city-box koševi za smeće od inoksa, koje je prije tri godine na gradske javne površine postavila tvrtka Dobra reklama zamijenit će se kvalitetnijima i novijeg dizajna. Riječ je o 700 koševa... Kao i prethodni koševi, na kojima su bile reklame, no koji su bili jako loše izrađeni pa su brojni i potrgani, i novi će služiti kao reklamni panoi. Većina će ih biti zelene boje, no ako oglašivač traži drugačije, i boja će se mijenjati. Grad je s tvrtkom ugovor na 15 godina potpisao potkraj 2012. tako da se koševi daruju gradu, a zauzvrat će tvrtka koševe koristiti za reklamiranje. Iako je plan bio povećati broj koševa, s obzirom na to da su se oni prvi pokazali lošima, najprije će biti zamijenjeni novima i čvršćima."

Sluzbena stranica:
http://www.citybox.com.hr/site/en

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Molimo Vas da temeljem članka 20.stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana od dana zaprimanja ove obavijesti nadopunite zahtjev na način da dopišete adresu svog prebivališta, a sukladno članku 18.stavku 3. Zakona.

Nakon što ispravite zahtjev, isti ćemo riješiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
U protivnom, Vaš zahtjev ćemo odbaciti, a sukladno članku 20.stavku 3. Zakona.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Branimir Lončar, dipl.iur

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #1229 email]]
Poslano: 7. svibanj 2016 0:55
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Ugovor s tvrtkom Dobra reklama za city-box koševe za smeće iz 2012.

Za: Grad Zagreb

Molim vas potvrdu o primitku ovog zahtjeva odgovorom na ovaj email.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi:

- presliku cijelog ugovora iz 2012. godine sa tvrtkom Dobra reklama
za CITYBOX koševe za smeće

Molim vas da odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1229 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija
sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno,
tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti
odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili
odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje
na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na
http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka jer se odgovor dostavlja putem javnog servisa Imamo pravo znati.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Ljubazno vas podsjecam da je ovo adresa za odgovor.

Te nadopunjujem zahtjev:
- iz novinskih clanaka moze se zakljuciti da se radi o darovanju koseva za smece Gradu Zagrebu, mozda ce vam ova informacija pomoci.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Povjerenici za informiranje dostavljena je predstavka jer tijelo nije dostavilo odgovor u zakonskom roku.

Miroslav Schlossberg,

2 privitaka

Od: Branimir Lončar <[1][e-mail adresa]>
Datum: 2016-05-23 13:26 GMT+02:00
Naslov: zahtjev za pristup informacijama (008-02/16-002/191)
Za: "[2][e-mail adresa]" <[3][e-mail adresa]>

Poštovani,

 

Nastavno na zahtjev za pristup informacijama, koji je g. Schlossberg
podnio dana 16. svibnja 2016. (zahtjev je slan na ispravak temeljem članka
20.stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, Narodne novine, broj
25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon, u prilogu), temeljem članka 21.
Zakona, ustupamo Vam predmetni zahtjev na nadležno postupanje, a obzirom
smo od Gradskog ureda za javnu nabavu dobili odgovor kako Grad Zagreb nije
provodio postupak javne nabave „city box koševa za smeće iz 2012.“ (u
prilogu).

 

Sukladno odredbi članka 21. Zakona, o ustupanju obavještavamo podnositelja
zahtjeva.

 

S poštovanjem,

 

Branimir Lončar, dipl.iur.

Viši stručni savjetnik – službenik za informiranje

 

GRAD ZAGREB

Ured gradonačelnika

Služba za informiranje

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

T: [4]+385 (0) 1 610 1030

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. file:///tmp/tel:%2B385%20%280%29%201%20610%201030

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org