Ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem"

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

1 privitaka

Pošt.

Vezano na vaš upit za PPI u privitku Vam dostavljamo skenirani izvornik traženog ugovora.

Sa poštovanjem,

Mauricio Sinković, dipl.iur.
Savjetnik za opće i kadrovske poslove
Consulente per le gestioni generali e lavorative
Upravni odjel za opće poslove
Assessorato per gli affari generali

Grad Buje-Buie
Istarska 2
Via dell`Istria 2
52460 BUJE-BUIE
Tel:+385 91 1779 132
www.buje.hr
IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Grada Buja -Buie. Grad Buje-Buie ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Il contenuto di questo messaggio e degli eventuali allegati è strettamente riservato e destinato solo alle persone o ai soggetti che sono indicati nell’indirizzo. Se per errore avete ricevuto questo messaggio, vi preghiamo di comunicarlo al mittente e di rimuoverlo subito dal computer con tutti i suoi allegati. E’ vietato e punibile per legge trasmettere, divulgare, copiare oppure distribuire a terze persone le informazioni contenute nel messaggio. I contenuti, le convinzioni e i pareri espressi nel messaggio sono degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni della Città di Buje-Buie. La Città di Buje-Buie non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni scaturiti dalla ricevuta di questo messaggio e degli allegati contenuti in esso.
DISCLAIMER: The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Town of Buje-Buie. The Town of Buje-Buie accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

Please, don't print this e-mail unless you really need to.

prikazati citirane dijelove