Ugovor za sustav za nadzor i upravljanje prometom

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Posljednji ugovor kojim je uredjeno REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH

Ukoliko je moguce, molim vas da vas odgovor dostavite na ovu adresu e-poste kao adresa za odgovor. Molim dostavu trazenih podataka u digitalnom obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

 

šaljem Vam odgovor na Vaša četiri zahtjeva za pristup informacijama koje
ste na poslali putem e-maila dana, 4. veljače 2016. godine, a riječ je o
dostavi Ugovora o javnoj nabavi:

1.       Ugovor za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM -
ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - TICKETING.

2.       Posljednji ugovor kojim je uredjeno REDOVNO I IZVANREDNO
ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA
ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH

3.       Ugovor za REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU
NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA

4.       Ugovor za DODATNA OPREMA I USLUGE SUSTAVA ZA AUTOMATSKU NAPLATU
PRIJEVOZA - NADOGRADNJA FARE ON APLIKACIJE.

 

Odgovor:

 

Zagrebački holding d.o.o. je javni naručitelj te provodi postupke javne
nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi . Poziv za nadmetanje sa
pripadajućom dokumentacijom za nadmetanje i troškovnikom  se javno
objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ugovor o javnoj nabavi
odnosno okvirni sporazum mora biti u skladu s uvjetima određenim u
dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Elektroničkom oglasniku
javne nabave objavljuje se obavijest o sklopljenom ugovor o javnoj nabavi
odnosno okvirnom sporazumu.

 

Broj obavijesti o sklopljenom ugovoru za INTEGRACIJA SUSTAVA ZA NADZOR I
UPRAVLJANJE PROMETOM - ATRON SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA –
TICKETING iz Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-17-M-152453-151209.

 

Broj obavijesti o sklopljenom ugovoru  za DODATNA OPREMA I USLUGE SUSTAVA
ZA AUTOMATSKU NAPLATU PRIJEVOZA - NADOGRADNJA FARE ON APLIKACIJE iz
Elektroničkog oglasnika javne nabave je N-03-V-142076-161110. 

 

Ugovor REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I
REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA
ATRON GmbH sklopljen je na temelju okvirnog sporazuma REDOVNO I IZVANREDNO
ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA
ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH, koji je objavljen
u  Elektroničkom oglasniku javne nabave broj obavijesti o sklopljenom
ugovoru (okvirnom sporazumu)  je 2014/S 003-0040858.

 

Ugovor za REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU NAPLATU
PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA sklopljen je na temelju
okvirnog sporazuma REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK OPREME ZA AUTOMATSKU
NAPLATU PRIJEVOZA – TICKETING IZVAN OPSEGA JAMSTVA broj obavijesti o
sklopljenom ugovoru (okvirnom sporazumu) iz Elektroničkog oglasnika javne
nabave  je N-03-V-137130-230911.

 

Budući da se radi  predmetima javne nabave za koje je u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Narodnih novina javno objavljen poziv za
nadmetanje, natječajna dokumentacija, te obavijest o  sklopljenim
ugovorima, svi podaci su javno dostupni.

 

 

S poštovanjem,

 

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [e-mail adresa]

[2]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou
are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save,
processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake,
pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail,
itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take
anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data
containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to
theregisteredoperationsof  Zagrebački holding d.o.o.
Theopinionsexpressedinthis e-mail do
notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.

Thankyou!

 

 

References

Visible links
2. http://www.zgh.hr/

Miroslav Schlossberg

Za: Dinka Pančić, Zagrebacki Holding

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva za nadopunu
odnosno ispravak informacije.

Naveli ste u vasem odgovoru (stavka 2) da je _obavijest_ o Ugovoru
koji sam trazio javna informacija i da je objavljena na stranicama
Elektronickog oglasnika javne nabave (EOJN).

To ne odgovara na moj zahtjev jer sam ovim zahtjevom trazio dostavu
"Posljednji ugovor kojim je uredjeno REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE, FUNKCIONALNA NADOGRADNJA, OPREMA I REZERVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM PROIZVOĐAČA ATRON GmbH" -
odnosnu presliku tog navedenog ugovora.

Molim vas dostavu preslike ovdje navedenog ugovora.

Zakon propisuje da korisnik ako smatra da je dostavljena nepotpuna
ili netocna informacija moze traziti dopunu ili ispravak
informacije na koji tijelo ima rok za odgovor 15 dana.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku izjavljena zalba radi sutnje uprave.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je postanskim putem zaprimljeno

RJESENJE

Klasa ZGH-04-15-75
Urbroj 01-10-03/4-16-10
Zagreb 7.4.2016.

kojim se ODBIJA zahtjev za pristup informacijama.

Dano je obrazlozenje da je ZGH obavio test razmjernosti i javnog interesa te je ZGH utvrdio da ne prevladava javni interes, te se trazena informacija nece uciniti dostupnom javnosti.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku za informiranje putem tijela javne vlasti izjavljena zalba protiv rjesenja u kojoj se izmjedju bitnoga navodi

- tijelo nije dostavilo tražene informacije a koje su nastale utroškom javnog novca kao što sam ranije spomenuo.

- tijelo pogrešno primjenilo ZPPI, jer sukladno članku 16. stavku 3. nije potrebno raditi test razmjernosti javnog interesa ukoliko se traže informacije o raspolaganju javnim sredstvima te bi takve informacije trebale biti dostupne javnosti bez provođenja postupka iz stavke 1. istog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak o čemu tijelo nije obavijestilo.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Povodom zalbe radi sutnje tijela javne vlasti poslane 14.3.2016. danas je dostavljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe jer je tijelo u medjuvremenu odgovorilo (uz napomenu da je odgovor tijela stigao izvan zakonskog roka).

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Povjerenika za informiranje.

Rjesenje Povjerenika za informiranje

Klasa UP/II-008-07/16-01/519
Urbroj 401-01/05-16-01
25.11.2016.

Ponistava se rjesenje Zagrebackog holdinga
klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-16-43
od 23.9.2016.
te se nalaze Zagrebackom holdingu da Povjerenici dostavi spis predmeta.

Rjesenje je nezakonito.

Povjrenica za informiranje je utvrdila kako je predmetno rjesenje nezakonito, buduci da prvostupanjsko tijelo nema zakonske ovlasti odbiti zaljiteljevu zalbu.

Temeljem clanka 113. Zakona o opcem upravnom postupku, prvostupanjsko tijelo moze rjesenjem odbaciti zalbu ukoliko je zalba nedopustena, nepravodobna ili izjavljena od neovlastene osobe, odnosno moze zamjeniti pobijano rjesenje novim, kada ocjeni da je zalba osnovana u cjelosti ili djelomicno, a ukoliko to ne ucini, bez odgode ce dostaviti zalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Prvostupanjsko tijelo, protiv cijeg je rjesenja ulozena zalba, ne moze odbiti zaljiteljevu zalbu s obzirom da nema ovlasti drugostupanjskog tijela, a u konkretnom slucaju je utvrdjeno da prvostupanjsko tijelo, Zagrebacki holding, nije moglo niti rjesenjem odbaciti zaljiteljevu zalbu, buduci da je zalba bila dopustena, pravodobna i izjavljena od ovlastene osobe.

Zagrebacki holding je mogao po izjavljenoj zalbi promjeniti svoju odluku te zaljitelju u cijelosti ili djelomicno omoguciti pristup zatrazenoj informaciji, u suprotnome je trebao dostaviti zalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu, Povjerenici za informiranje.

Clankom 129. stavkom 2. tockom 1 Zakona o opcem upravnom postupku je propisano da rjesenje kojim je stranka stekla neko pravo moze se ponistiti ako ga je donijelo nenadlezno javnopravno tijelo ili je rjesenje doneseno bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili misljenja drugog javnopravnog tijela.

S obzirom da je prvostupanjsko tijelo javne vlasti, Zagrebacki holding, nenadlezno donijelo rjesenje o odbijanju zaljiteljeve zalbe, Povjerenica za informiranje je po sluzbenoj duznosti, temeljem clanka 129. stavka 2, tocka 1 Zakona o opcem upravnom postupku rijesila kao u izreci ovog rjesenja.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 9.11.2017. zaprimio sam dopis Zagrebačkog holdinga:

klasa ZGH-04-15-75
urbroj 01-10-03/4-17-65
od 7.11.2017

PREDMET: Rješenja povjerenice za informiranje i ugovori, dostavlja se
https://app.box.com/s/2ft4cj2j9480irigib... (PDF, sken)

Uz gore navedeni dopis, priloženo je rješenje Povjerenika za informiranje i tražene informacije iz zahtjeva za pravo na pristup informacijama od 4.2.2016.

RJEŠENJE Povjerenika za informiranje
klasa UP/II-008-07/16-01/517
urbroj 401-01/05-17-10
od 2.11.2017

1) Poništava se rješenje Zagrebačkog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03/4-16-10 od 7.4.2016.

2) Djelomično se odobrava žalitelju pravo na pristup Ugovoru o pružanju usluge, br. 2-15-N-OS-34/14 od 23.12.2015. godine, čiji je predmet redovno i izvanredno održavanje, funkcionalna nadogradnja, popravak i rezervni dijlovi sustava za nadzor i upravljanje prometom proizvođača Atron GmbH, zajedno sa Ponudbenim listom od 1.12.2015. i Troškovnikom od 19.11.2015. godine, koji čine sastavni dio Ugovora, na način da se na Ponudbenom listu prekrije ime i prezime, broj telefona, broj mobitela i broj faksa kontakt osobe ponuditelja, te da se na Ugovoru, Ponudbenom listu i Troškovniku prekriju vlastoručni potpisi fizičkih osoba, osim osoba koje su ovlaštene za zastupanje, te se u tim dijelovima zahtjev za pristup informacijam odbija.

3) Nalaže se Zagrebačkom holdingu da u roku 8 dana od dana zaprimanja ovog rješenja omogući žalitelju pristup odobrenoj informaciji.

Žalba je djelomično osnovana.

Povjerenik za informiranje je dana 26.9.2016. zaprimio rješenje ZGH, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03/4-16-41 od 23.9.2016., kojim je odbijena žaliteljeva žalba od 10.4.2016. godine.

Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je predmetno rješenje nezakonito, budući da prvostupanjsko tijelo nema zakonske ovlasti odbiti žaliteljevu žalbu, stoga je rješenjem, klasa UP/II-008-07/16-01/517, urbroj 401-01/05-16-01 od 25.11.2016. poništio rješenje Zagrebačkog holdinga od 23.9.2016 i naložio tijelu javne vlasti da dostavi spis predmeta na rješavanje. Zagrebački holding je nakon dvije **požurnice** i jedne zatražene **nadopune** spisa od strane Povjerenika za informiranje, dana 18.9.2017. (!) dostavio Povjereniku za informiranje uz dopis, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-60, kompletan spis predmeta, zajedno sa zatraženom informacijom, na rješavanje.

Povjerenik za informiranje je u žalidbenom postupku utvrdio kako je Zagrebački holding prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama, nepotouno utvrdio činjenično stanje te je pogrešno primjenilo materijalne i procesne zakonske odredbe.

Potrebno je naglasiti kako su ugovori koje sklapaju tijela javne vlasti, u ovom slučaju Zagrebački holding, podložni preispitivanju od strane javnosti putem instrumenata koje građanima daje ustavno pravo na pristup informacijama, razrađenog odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Ugovorna transparentnost omogućava javnosti evaluaciju ugovora, a eventualno onemogućavanje pristupa takvim informacijama bi izazvalo sumnju u dijelu javnosti da se nastoji prekriti nekompetentnost, loše upravljanje i rad za privatne interese.

Ostale detalje iz rješenja Povjerenika za informiranje možete pročitati na skenu priloženom na linku:
https://app.box.com/s/bdivi46wpt6nkardgo... (PDF, sken)

Priloženi Ugovor, Ponudbeni list i Troškovnik dostupni na linku:
https://app.box.com/s/wxu4cugiol1rx7bzrt... (PDF, sken)