Ulaganje u poljoprivrdu

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Bogdanovci kao dio skupine poslane na 20 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Bogdanovci
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016 i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

4 privitaka

Lijep pozdrav
Sukladno Vašem traženju dost avljamo Vam u wordu odluke općinskog vijeća o
utrošku sredstava dobiveni od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta.
S poštovanjem.
--
Ivan Pole, dipl.oec.
Općina Bogdanovci
Pročelnik JUO
032-576-904