Za: Grad Ilok
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Tatjana Faletar, Grad Ilok

1 privitaka

Poštovani, u privitku šaljemo postupanje po Vašem zahtjevu.
LP, 
Za Grad Ilok Tatjana Faletar

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org