Ulaganje u poljoprivredu

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Kutina
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Bernarda Grdić, Grad Kutina

1 privitaka

Poštovani,

u privitku izvolite odgovor na Vaš upit od 4. veljače 2018.

Službene novine Grada Kutine u kojima je objavljen Program možete naći na http://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/Dokume...

Srdačan pozdrav,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove