Upit o broju upisanih na visoka učilišta bez prethodno završenog odgovarajućeg školovanja

Marina Šimunić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Zadru kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Sveučilište u Zadru ne posjeduje traženu informaciju.

Marina Šimunić

Poštovani,

Javljam se vezano uz stavku 7 članka 77. u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u kojoj je
navedeno: "Iznimno, pod uvjetima koje propiše visoko učilište,
pojedini studij se može upisati i bez prethodno završenoga
odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja, ako je riječ o iznimno
darovitim osobama za koje se može očekivati da će i bez završenoga
prethodnog školovanja uspješno svladati studij." Zanima me koliko
je do sada osoba upisano na visoka učilišta bez prethodno
završenoga odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja i po kojim se
kriterijima dodijeljuje taj status, te postoji li odgovarajuće
stručno tijelo koje to odobrava?

S poštovanjem,

Marina Šimunić

Marinela Borina Valcic, Sveučilište u Zadru

Poštovana,
Sveučilište u Zadru do sada nije primilo prijavu niti molbu kandidata koji odgovara opisu "Iznimno, pod uvjetima koje propiše visoko učilište, pojedini studij se može upisati i bez prethodno završenoga odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja, ako je riječ o iznimno darovitim osobama za koje se može očekivati da će i bez završenoga prethodnog školovanja uspješno svladati studij." niti ima upisanog studenta koji nije završio odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje. Samim time Sveučilište u Zadru nije propisalo kriterije za upis niti oformilo tijelo koje bi odobrilo upis osoba bez prethodno završenoga odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja, a iznimno darovitih za koje se može očekivati da će i bez završenoga prethodnog školovanja uspješno svladati studij.

S poštovanjem,

Sveučilište u Zadru

prikazati citirane dijelove