Upit o imenima članova radne skupine koji rade na pripremi strategije digitalnog gospodarstva

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: GONG

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

na današnjoj sjednici Sabora (19. rujna 2018.) , ministar
gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat je u odgovoru na
upit zastupnika Andrije Mikulića izjavio kako će do kraja godine u
završnoj fazi biti priprema strategije digitalnog gospodarstva „na
kojoj u ovome trenu radi renomirani tim stručnjaka iz akademske
zajednice“ čime će se „zaokružiti proces strateškog pristupa
digitalizaciji ne samo hrvatskog gospodarstva već i ukupnog
hrvatskoga društva".

Molimo vas da objavite imena članova tima stručnjaka iz akademske
zajednice koji trenutno rade na pripremi strategije digitalnog
gospodarstva koja bi do kraja ove godine trebala biti u završnoj
fazi.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment lanovi tima za pripremu Strategije digitalnog gospodarstva.pdf
330K Download View as HTML


 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

TJV je odgovor poslalo na pogresnu email adresu te je bio dostavljen u pogresan predmet. Danas je "vracen" pod pravi predmet na portalu IPZ. Podsjetite TJV da odgovor salju na identicnu email adresu s koje je odgovor stigao.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: