Upit o iznosu naplaćenog poreza na dohotke od kapitala

Zahtjev za pristup informacijama od sandra bencic za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani, molim vas da mi dostavite sljedeće podatke za 2016 i 2017 godinu
a) koliko je od ukupne dobiti poduzeća u RH činila zadržana dobit, a koliko isplaćena dobit/dividenda
b) koliko je naplaćeno poreza po osnovi dohotka od kapitala (ukupno)

S poštovanjem,

Sandra Bencic

Marko Nenadić,

1 privitaka

 

Poštovana,

 

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama molimo Vas da ga nadopunite
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13, 85/15, dalje: Zakon). Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona pisani
zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i
prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

S poštovanjem,

 

[1]pu_logo_web_adresa_horizontalni

 

Marko Nenadić

Službenik za informiranje

Porezna uprava - Središnji ured

Služba za strategiju i informiranje

A: Avenija Dubrovnik 32, Zagreb

T: +385 (1) 650 1112

E: [2][e-mail adresa]

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]

Za: Marko Nenadić

Poštovani g. Nenadić
Upit sam poslala elektroničkim putem ; prema naputku Povjerenice za informiranje, u Priručniku „Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama: Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti, Zagreb, 2016”, str 18. stoji” Po zahtjevima koji su zaprimljeni putem elektroničke komunikacije je potrebno postupati i nije potrebno tražiti korisnika da ispunjava pomoćne obrasce zahtjeva za pristup informacijama.”

U vašem zahtjevu za dopunom navodi se nekoliko zahtjeva koji se odnose na podatke koji su već apsorbirani slanjem zahtjeva elektroničkim putem, osim adrese fizičke osobe koju navodim kako slijedi:
Podnositeljica: Sandra Benčić, Ulica Grada Vukovara 224, 10 000 Zagreb
S obzirom na gore citirani naputak Povjerenice za informiranje ovo se ne smatra dopunom zahtjeva jer ista informacija nije nužna za njegovo ispunjenje (slanje odgovora elektronskim putem) , te vas ljubazno molim da mi pošaljete odgovor na predani zahtjev.

S poštovanjem,

Sandra Benčić

informiranje,

3 privitaka

Poštovana gđo Benčić,

 

vezano uz Vaš zahtjev od 24. rujna 2018. za dostavom podataka o iznosu
zadržane dobiti u odnosu na ukupnu dobit, iznosu isplaćenih dividendi,
odnosno udjela u dobiti te iznosu poreza s osnove isplate dividendi,
odnosno udjela u dobiti za 2016. i 2017. godinu, nastavno odgovaramo.

 

U nastavku dostavljamo podatke s kojima raspolažemo, a koji se odnose na
iznos iskazane dobiti te porezne osnovice u Prijavama poreza na dobit za
2016. i 2017. godinu:

 

 

 

        

 

 

Podaci o iskazanoj dobiti te poreznoj osnovici za 2017. godinu nisu
konačni iz razloga što još uvijek traje verifikacija Prijava poreza na
dobit za 2017. godinu.

 

Napominjemo da porezni obveznici podatke o zadržanoj dobiti iskazuju u
godišnjim financijskim izvještajima koje isti na javnu objavu predaju
Financijskoj agenciji (FINA-i). Slijedom navedenog, za dostavu traženih
podataka o ukupnom iznosu zadržane dobiti predlažemo da se obratite njima.

 

Uz navedeno, u nastavku dostavljamo i podatke o iznosima oporezivih
primitaka s osnove dohotka od kapitala po osnovi dividendi i udjela u
dobiti i iznosu poreza i prireza porezu na dohodak s navedene osnove
iskazanih u Izvješćima o primicima, porezu na dohodak i prirezu te
doprinosima za obvezna osiguranja  (Obrazac JOPPD) za obračunsko razdoblje
2016. i 2017. godine.

 

 

Srdačan pozdrav,

 

[1]pu_logo_web_adresa_horizontalni

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

References

Visible links