Upit o iznosu naplaćenog poreza na dohotke od kapitala

Pisani zahtjev podnositelja sandra bencic za Ministarstvo financija, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: sandra bencic

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani, molim vas da mi dostavite sljedeće podatke za 2016 i
2017 godinu
a) koliko je od ukupne dobiti poduzeća u RH činila zadržana dobit,
a koliko isplaćena dobit/dividenda
b) koliko je naplaćeno poreza po osnovi dohotka od kapitala
(ukupno)

S poštovanjem,

Sandra Bencic

Spojite s ovim

Od: Marko Nenadić


Attachment image001.png
10K Download


 

Poštovana,

 

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama molimo Vas da ga nadopunite
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13, 85/15, dalje: Zakon). Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona pisani
zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i
prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

S poštovanjem,

 

[1]pu_logo_web_adresa_horizontalni

 

Marko Nenadić

Službenik za informiranje

Porezna uprava - Središnji ured

Služba za strategiju i informiranje

A: Avenija Dubrovnik 32, Zagreb

T: +385 (1) 650 1112

E: [2][e-mail adresa]

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Od: sandra bencic

Za: Marko Nenadić

Poštovani g. Nenadić
Upit sam poslala elektroničkim putem ; prema naputku Povjerenice za
informiranje, u Priručniku „Primjena Zakona o pravu na pristup
informacijama: Priručnik za službenike za informiranje u tijelima
javne vlasti, Zagreb, 2016”, str 18. stoji” Po zahtjevima koji su
zaprimljeni putem elektroničke komunikacije je potrebno postupati i
nije potrebno tražiti korisnika da ispunjava pomoćne obrasce
zahtjeva za pristup informacijama.”

U vašem zahtjevu za dopunom navodi se nekoliko zahtjeva koji se
odnose na podatke koji su već apsorbirani slanjem zahtjeva
elektroničkim putem, osim adrese fizičke osobe koju navodim kako
slijedi:
Podnositeljica: Sandra Benčić, Ulica Grada Vukovara 224, 10 000
Zagreb
S obzirom na gore citirani naputak Povjerenice za informiranje ovo
se ne smatra dopunom zahtjeva jer ista informacija nije nužna za
njegovo ispunjenje (slanje odgovora elektronskim putem) , te vas
ljubazno molim da mi pošaljete odgovor na predani zahtjev.

S poštovanjem,

Sandra Benčić

Spojite s ovim

Od: informiranje


Attachment image001.png
4K Download

Attachment image002.png
6K Download

Attachment image003.png
10K Download


Poštovana gđo Benčić,

 

vezano uz Vaš zahtjev od 24. rujna 2018. za dostavom podataka o iznosu
zadržane dobiti u odnosu na ukupnu dobit, iznosu isplaćenih dividendi,
odnosno udjela u dobiti te iznosu poreza s osnove isplate dividendi,
odnosno udjela u dobiti za 2016. i 2017. godinu, nastavno odgovaramo.

 

U nastavku dostavljamo podatke s kojima raspolažemo, a koji se odnose na
iznos iskazane dobiti te porezne osnovice u Prijavama poreza na dobit za
2016. i 2017. godinu:

 

 

 

        

 

 

Podaci o iskazanoj dobiti te poreznoj osnovici za 2017. godinu nisu
konačni iz razloga što još uvijek traje verifikacija Prijava poreza na
dobit za 2017. godinu.

 

Napominjemo da porezni obveznici podatke o zadržanoj dobiti iskazuju u
godišnjim financijskim izvještajima koje isti na javnu objavu predaju
Financijskoj agenciji (FINA-i). Slijedom navedenog, za dostavu traženih
podataka o ukupnom iznosu zadržane dobiti predlažemo da se obratite njima.

 

Uz navedeno, u nastavku dostavljamo i podatke o iznosima oporezivih
primitaka s osnove dohotka od kapitala po osnovi dividendi i udjela u
dobiti i iznosu poreza i prireza porezu na dohodak s navedene osnove
iskazanih u Izvješćima o primicima, porezu na dohodak i prirezu te
doprinosima za obvezna osiguranja  (Obrazac JOPPD) za obračunsko razdoblje
2016. i 2017. godine.

 

 

Srdačan pozdrav,

 

[1]pu_logo_web_adresa_horizontalni

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

References

Visible links

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: