Upit za informacije u vezi slučaja Zaton Obrovački (otpadni grit)

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga Eko-Zadar za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani/poštovana,

11. 2. 2019. godine, na poziv prijavitelja iz Zatona Obrovačkog, prijavile smo slučaj nepropisno odloženih vreća s otpadnim grita na području nekadašnje tvornice glinica "Jadral". Na tom području je planirana izgradnja postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje, a što je izazvalo negodovanje lokalnog stanovništva i lokalnih vlasti. Rješenje o provedenoj javnoj raspravi u vezi studije utjecaja na okoliš koliko znamo još nije doneseno, ali bez obzira na to otpadni grit je na tom području nepropisno bio odložen, a dio vreća se i poderao te je, nošen burom, završio u okolišu. Radi se o ozbiljnom slučaju narušavanja zdravlja okoliša te degradiranja kvalitete života lokalnog stanovništva.

Do sada nismo dobile nikakvu povrtanu informaciju te Vas ovim putem molimo da nam hitno ustupite informacije u vezi slučaja.

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

 

Dana 19.ožujka2019. godine zaprimili ste tražene informacije od Uprave za
inspekcijske poslove.

 

Lp,

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

 

 

Katarina Galović, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica

Radnička cesta 80/22

10 000 Zagreb

Tel. +385 1 3717-294

fax  +385 1 3717 149

e-mail:  [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr

 

 

[4]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet,
communication is an open form of information exchange, the Ministry of
Environment and Energy excludes all liability for any loss or damage
arising from the receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/