Uporabne dozvole za vjetroelektrane u pogonu

Zahtjev za pristup informacijama od Boris Božić za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,
temeljem prava na pristup informacijama ovim putem bih vas zatražio Uporabne​ ​dozvole​ ​za 17 vjetroelektrana danas u pogonu:

1. Ravna I (otok Pag)
2. Trtar-Krtolin (Grad Šibenik)
3. Orlice (Grad Šibenik)
4. Vrataruša (Senj)
5. Crno Brdo (Grad Šibenik)
6. Velika Popina (Grad Gračac)
7. Bruška (Grad Benkovac, Grad Obrovac)
8. Ponikve (Općina Ston)
9. Jelinak (Općina Seget i Marina)
10. Voštane (Grad Trilj)
11. Zadar4 (Grad Benkovac)
12. Velika Glava (Grad Šibenik)
13. Zelengrad (Grad Obrovac)
14. Rudine (Općina Dubrovačko primorje)
15. Ogorje (Općina Muć)
16. Glunča (Grad Šibenik)
17. Pometeno brdo (Općina Klis)

Napomena: Nazivi elektrana su prema Mjesečnom zvještaju o proizvodnji vjetroelektrana u Hrvatskoj (lipanj 2017), Hrvatskog operatera prijesnosnog sustava - HOPS.

S poštovanjem,

Boris Božić

Zahtjev za pristup informacijama,

10 privitaka

Poštovani,

u privitku Vam sukladno Vašem zahtjevu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama,
dostavljam dopis ovog Ministarstva od dana 30. kolovoz 2017. te uporabne dozvole koje je izdalo ovo Ministarstvo, i to kao Prilog 1-9,
redoslijedom kako su navedene u dostavljenom Vam dopisu.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: www.mgipu.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

prikazati citirane dijelove