Upravljanje digitalnim reklamnim površinama u prostorima ljekarni

Zahtjev je uspješan.

Za: Ljekarna Varaždinske županije

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas dostavu sljedećih informacija:

- Kojim ste gospodarskim subjektima ustupili pravo da održavaju reklamne digitalne displeje / ekrane u prostorima i izlozima vaših ljekarni?
- Molim da mi dostavite ugovore sklopljene s navedenim gospodarskim subjektima.
- Na koliko vaših lokacija imate takve digitalne displeje / ekrane?

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme "Imamo pravo znati" s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.
S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Klementina Šenkiš, Ljekarna Varaždinske županije

2 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama od
28.03.2022. godine.

S poštovanjem,

Klementina Šenkiš, dipl.iur.
viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
Kolodvorska 18, 42000 Varaždin
Tel. 042 / 200 249
Fax 042 / 213 017
Mob. +385 99 191 5043
E-mail [1][e-mail adresa]
28.3.2022. u 14:40, Ljekarna Centrala piše:

-------- Proslijeđena poruka --------

Naslov: Zahtjev za pristup informacijama - Upravljanje digitalnim
reklamnim površinama u prostorima ljekarni
Datum: Mon, 28 Mar 2022 12:01:21 +0000
Šalje: Jurica Mikulić
[2]<[ZPPI #8867 email]>
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Ljekarna Varaždinske županije
[3]<[Ljekarna Varaždinske županije e-mail za zahtjeve]>

Za: Ljekarna Varaždinske županije

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas dostavu
sljedećih informacija:

- Kojim ste gospodarskim subjektima ustupili pravo da održavaju reklamne
digitalne displeje / ekrane u prostorima i izlozima vaših ljekarni?

- Molim da mi dostavite ugovore sklopljene s navedenim gospodarskim
subjektima.

- Na koliko vaših lokacija imate takve digitalne displeje / ekrane?

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme
"Imamo pravo znati" s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok
duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[4][ZPPI #8867 email]

Je li [5][Ljekarna Varaždinske županije e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ljekarna Varaždinske županije? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

[6]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[7]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[8]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje
zahtjeva i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/[e-mail adresa]
2. mailto:[ZPPI #8867 email]
3. mailto:[Ljekarna Varaždinske županije e-mail za zahtjeve]
4. mailto:[ZPPI #8867 email]
5. mailto:[Ljekarna Varaždinske županije e-mail za zahtjeve]
6. https://imamopravoznati.org/change_reque...
7. https://imamopravoznati.org/help/officers
8. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Hvala Vam na odgovoru.

Ispričavam se ako moj inicijalni upit nije bio dovoljno jasan. Nisam ni namjeravao implicirati da su eventualni digitalni displeji / ekrani u prostorima vaših ljekarni u vašem vlasništvu; dapače, moja je pretpostavka i bila da su vlasništvo vanjskih partnera koji ih održavaju te se moj upit upravo odnosio na odnos Ljekarne s tim vanjskim partnerima.

Molio bih Vas stoga da odgovorite na moj inicijalni upit, koji ću ovdje pokušati preformulirati da bude jasniji:

- Kojim ste gospodarskim subjektima dozvolili da postave reklamne digitalne displeje / ekrane u prostore i izloge vaših ljekarni?
- Molim da mi dostavite ugovore sklopljene s navedenim gospodarskim subjektima.
- Na koliko vaših lokacija imate takve digitalne displeje / ekrane?

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Klementina Šenkiš, Ljekarna Varaždinske županije

1 privitaka

Poštovani g. Mikulić,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama upućen putem elektroničke
pošte 08.04.2022. godine ljubazno Vas molim da isti dopunite adresom
fizičke osobe podnositelja zahtjeva, a sve sukladno čl. 18. st. 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).

S poštovanjem,

Klementina Šenkiš, dipl.iur.
viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
Kolodvorska 18, 42000 Varaždin
Tel. 042 / 200 249
Fax 042 / 213 017
Mob. +385 99 191 5043
E-mail [1][e-mail adresa]
8.4.2022. u 23:12, Jurica Mikulić piše:

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Hvala Vam na odgovoru.

Ispričavam se ako moj inicijalni upit nije bio dovoljno jasan. Nisam ni namjeravao implicirati da su eventualni digitalni displeji / ekrani u prostorima vaših ljekarni u vašem vlasništvu; dapače, moja je pretpostavka i bila da su vlasništvo vanjskih partnera koji ih održavaju te se moj upit upravo odnosio na odnos Ljekarne s tim vanjskim partnerima.

Molio bih Vas stoga da odgovorite na moj inicijalni upit, koji ću ovdje pokušati preformulirati da bude jasniji:

- Kojim ste gospodarskim subjektima dozvolili da postave reklamne digitalne displeje / ekrane u prostore i izloge vaših ljekarni?

- Molim da mi dostavite ugovore sklopljene s navedenim gospodarskim subjektima.

- Na koliko vaših lokacija imate takve digitalne displeje / ekrane?

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

prikazati citirane dijelove

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Hvala Vam na odgovoru.

Želio bih ostvariti pristup informaciji elektorničkim putem. Adresa putem koje ste zaprimili zahtjev dovoljna je za dostavu traženih informacija te Vas molim da svoj odgovor dostavite na nju.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Klementina Šenkiš, Ljekarna Varaždinske županije

1 privitaka

Poštovani,

bitno je da zahtjev za pristup informacijama ima osnovne dijelove koje
Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje.

Zbog toga službenik za informiranje treba provjeriti je li zahtjev potpun
i razumljiv odnosno sadrži li zahtjev osnovne podatke o korisniku i sadrži
li podatke na osnovu kojih može jasno utvrditi koju informaciju korisnik
traži.

Ako na osnovu podataka koji su navedeni u zahtjevu službenik za
informiranje može utvrditi da se radi o zahtjevu za pristup informacijama
treba uzeti u obzir da zahtjev prema članku 18. stavku 3. Zakona o pravu
na pristup informacijama treba sadržavati minimalno sljedeće podatke:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (koji
olakšavaju tijelu javne vlasti da lakše i brže identificira zatraženu
informaciju),
- ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku,
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

S poštovanjem,

Klementina Šenkiš, dipl.iur.
viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
Kolodvorska 18, 42000 Varaždin
Tel. 042 / 200 249
Fax 042 / 213 017
Mob. +385 99 191 5043
E-mail [1][e-mail adresa]
22.4.2022. u 9:24, Jurica Mikulić piše:

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Hvala Vam na odgovoru.

Želio bih ostvariti pristup informaciji elektorničkim putem. Adresa putem koje ste zaprimili zahtjev dovoljna je za dostavu traženih informacija te Vas molim da svoj odgovor dostavite na nju.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

prikazati citirane dijelove

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Svjestan sam te odredbe u Zakonu, no vjerujem da je smisao te odredbe osiguranje fizičke adrese kako bi se odgovor mogao pouzdano dostaviti podnositelju zahtjeva.

U Priručniku za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti koji je izdao Povjerenik za informiranje RH (https://www.pristupinfo.hr/wp-content/up...), Povjerenik za informiranje iznosi mišljenje da "...inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.".

Obzirom da sam upit postavio putem platforme imamopravoznati.org koja moj upit i svu nastavnu korespondenciju čini javno dostupnom i pretraživom na Internetu, te obzirom da svoju fizičku adresu smatram privatnim podatkom i rado ju ne bih javno objavio, bio bih Vam zahvalan ukoliko biste mi mogli izaći u susret te mi, sukladno mišljenju Povjerenika za informiranje, odgovor na upit dostaviti iako u zahtjevu nisam naveo svoju fizičku adresu.

Hvala na razumijevanju,

Jurica Mikulić

Klementina Šenkiš, Ljekarna Varaždinske županije

1 privitaka

Poštovani,

budući da se pravo na pristup informacijama, između ostalog, ostvaruje u
posebnom upravnom  postupku, važno je istaknuti i Zakon o općem upravnom
postupku  koji regulira pravila osobne dostave.

Službenik za informiranje u predmetnom postupku donijeti će rješenje o
Vašem zahtjevu, a vezano na navedeno slobodna sam citirati dio sa stranice
"Imamo pravo znati"

link:
[1]http://publikacije.imamopravoznati.org/s...

Korak 10: Donošenje rješenja

Kod postojanja ograničenja za pristup zatraženoj informaciji, ako je
temeljem provedenog testa razmjernosti donesena odluka da se odbije
zahtjev ili da se omogući pristup informacijama, službenik za
informiranje ima obvezu donijeti rješenje, koje treba sadržavati sve
sastavne dijelove rješenja. Rješenje se treba sastojati od zaglavlja,
uvoda, izreke, obrazloženja u kojem se trebaju obrazložiti razlozi
odluke donesene u izreci rješenja, upute o pravnom lijeku, potpisa
službene osobe i otiska službenog pečata javnopravnog tijela. Rješenje
treba dostaviti korisniku prema odredbama Zakona o općem upravnom
postupku, pravilom o osobnoj dostavi te je važno provjeriti je li
dostava rješenja uredna iz razloga utvrđivanja datuma primitka rješenja,
od kada se računa rok za izjavljivanje žalbe.

Sukladno svemu iznesenome, pozivam Vas da, sukladno čl. 20. st. 2. Zakona
o pravu na pristup informacijama u roku od 5 dana od dana primitka ove
e-pošte dostavite adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

S poštovanjem,

Klementina Šenkiš, dipl.iur.
viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
Kolodvorska 18, 42000 Varaždin
Tel. 042 / 200 249
Fax 042 / 213 017
Mob. +385 99 191 5043
E-mail [2][e-mail adresa]
22.4.2022. u 13:05, Jurica Mikulić piše:

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Svjestan sam te odredbe u Zakonu, no vjerujem da je smisao te odredbe osiguranje fizičke adrese kako bi se odgovor mogao pouzdano dostaviti podnositelju zahtjeva.

U Priručniku za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti koji je izdao Povjerenik za informiranje RH ([3]https://www.pristupinfo.hr/wp-content/up...), Povjerenik za informiranje iznosi mišljenje da "...inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.".

Obzirom da sam upit postavio putem platforme imamopravoznati.org koja moj upit i svu nastavnu korespondenciju čini javno dostupnom i pretraživom na Internetu, te obzirom da svoju fizičku adresu smatram privatnim podatkom i rado ju ne bih javno objavio, bio bih Vam zahvalan ukoliko biste mi mogli izaći u susret te mi, sukladno mišljenju Povjerenika za informiranje, odgovor na upit dostaviti iako u zahtjevu nisam naveo svoju fizičku adresu.

Hvala na razumijevanju,

Jurica Mikulić

prikazati citirane dijelove

Za: Klementina Šenkiš

Poštovana,

Moja adresa je Travanjska 4, Zagreb.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Administratorica Stella je ostavio/la bilješku ()

Ako biste htjeli dati primljene informacije na uvid i korištenje i ostalim korisnicima Portala, možete ih skenirati i
uploadati na neku od Cloud usluga poput Google Docs, Dropbox, Scribd ili sl., a zatim zalijepiti poveznicu u bilješci ispod zahtjeva na Portalu. Ispod pripadajuceg zahtjeva klikne se na "Izbornik" i zatim na "Dodajte bilješku".