Uvid u dokumentaciju s rekognosciranja i arheoloških istražnih radova na otoku Biševu u zadnjih 50 godina

Zahtjev je uspješan.

Za: Arheološki muzej u Splitu

Poštovane/i,

Tražimo na uvid preslike sve dokumentacije koja se odnosi na rekognosciranja i istražne arheološke radove koji su obavljeni na otoku Biševu u zadnjih 50 godina.

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Arheološki muzej u Splitu

Poštovani gospodine Torre,
 
dolje niže dostavljamo odgovor muzejskog savjetnika priručne zbirke i
lokaliteta Issa mr. sc. Borisa Čarga.
Službenik za informiranje:
Maja Zokić
 
From: [1]Boris Cargo
Sent: Monday, March 18, 2019 10:14 AM
To: [2][Arheološki muzej u Splitu e-mail za zahtjeve]
Subject: Re: Uvid u dokumentaciju s rekognosciranja i arheoloških
istražnih radova na otoku Biševu u zadnjih 50 godina
 
Poštovani g. Torre,
 
djelatnici splitskog Arheološkog muzeja su na žalost vrlo malo usmjeravali
svoju stručnu aktivnost na otočić Biševo. Rezultati rekognosciranja
provedeni od g. Branka Kirigina su objavljeni i dostupni javnosti (B.
Kirigin, N. Vujnović, S. Čače, V. Gaffney, T. Podobnikar, Z. Stančič, J.
Burmaz, "[3]The Archaeological Heritage of Vis, Biševo, Svetac, Palagruža
and Šolta", Oxford 2006). Zaštitna arheološka istraživanja koja su
provedna u veljači 2018. uz crkvu Sv. Silvestra, pokazala su odsutnost
arheoloških slojeva.
G. Tafra mi je nedavno spomenuo kako je izvršio čišćenja prostora uz
spomenutu crkvu i tom prilikom je pronašao  nekoliko ulomaka antičke
keramike, no meni nije poznato gdje se ona danas nalazi.
 
To su sva moja saznanja o arheološkoj djelatnosti na Biševu.
 
Za daljne informacije: [4][e-mail adresa]; 098 179 45 39
 
Srdačan pozdrav
 
 
 
Boris Čargo 
 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org