Uvid u postojeće podatke o kulturno povijesnim lokalitetima na otoku Biševu

Stjepan Tafra je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo kulture i medija, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovana/i,

Molim da mi dostavite u elektronskom obliku sve podatke koje posjedujete o slijedećim kulturno povijesnim dobrima:

1. Stara kapela (vjerojatno sv. Silvestra) u kamenu pored Vele Gore na otoku Biševu

2. Rimski bunar u uvali Porat na otoku Biševu

Srdačno,

Stjepan Tafra
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"

Mario Violić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku dostavljamo obavijest,

S poštovanjem,

Mario Violić, službenik za informiranje Ministarstva kulture

prikazati citirane dijelove