Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora područja posebnih uvjeta korištenja, Službeni glasnik grada Komiže br. 02/15

Frane Torre je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Komiža

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Grad Komiža

Poštovana,

Je li dio u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Komiže pod nazivom "Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora područja posebnih uvjeta korištenja" koje je izradila tvrtka Urban design iz Zagreba dana 4. ožujka 2015., broj kartografskog prikaza 3.1. još uvijek na snazi? (Izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, Službeni glasnik SDŽ 1/03, 13/07; odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: "Službeni glasnik grada Komiže br. 02/15")

S poštovanjem,

Frane Torre
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).