Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora područja posebnih uvjeta korištenja, Službeni glasnik grada Komiže br. 02/15

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Grad Komiža

Poštovana,

Je li dio u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Komiže pod nazivom "Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora područja posebnih uvjeta korištenja" koje je izradila tvrtka Urban design iz Zagreba dana 4. ožujka 2015., broj kartografskog prikaza 3.1. još uvijek na snazi? (Izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, Službeni glasnik SDŽ 1/03, 13/07; odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: "Službeni glasnik grada Komiže br. 02/15")

S poštovanjem,

Frane Torre
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org