Veleposlanstva RH u svijetu (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Veleposlanstva RH u svijetu.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb


Poštovani,

za sve upite obratite se na  01/4598 009 ili 01/4597 704.

S poštovanjem,
Ivana Buršić

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

Poštovana gospođo Podgoršek,

temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama zbog nerazumljivog i nepotpunog zahtjeva pozivamo Vas da istoga ispravite. Iz Vašeg donjeg navoda nije razvidno kakve informacije prepoznate u Veleposlanstva RH u svijetu tražite. Konkretno, nije jasna Vaša formulacija iz zahtjeva za pristup informacijama:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Veleposlanstva RH u svijetu.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
službenica za informiranje
_________________________________________________________________

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovana,

Ispričavam se zbog nejasnog zahtjeva, u nastavku šaljem ispravak zahtjeva.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Popisu (adresaru) veleposlanstva RH u svijetu.

Također Vas molim link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Podgoršek,

u privitku maila dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovana gospođo Buršić,

potvrđujem primitak odgovora u kojem je navedeno kako niste obvezni osigurati pretvorbe informacije iz jednog oblika u drugi, međutim u Zakonu je navedeno da u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju prilagođavati ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava - što smatram da nije slučaj.

Također sukladno članku 10. stavku 1.5 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati: registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe; što na dostavljenom linku u odgovoru nije ispunjeno u cijelosti.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) »Strojno čitljiv oblik« je oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu; Dakle informaciju je potrebno objaviti u jednom od sljedećih mogućih formata: XML, HTML, CSV, TSV, JSON i sl.

Prema mjeri 3.3. akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje centralnog državnog repozitorija za podatke i objavu podataka za ponovno korištenje na portalu data.gov.hr obvezni ste objaviti traženu bazu podataka na Portalu otvorenih podataka.

Na temelju navedenog molim Vas dostavite u elektronskom i strojno čitljivom obliku Popis (adresar) Veleposlanstva RH u svijetu.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Poštovana,

molim Vas potvrdite primitak zahtjeva podnesenog 18. studenog 2015.

http://imamopravoznati.org/request/velep...

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

Poštovana,

potvrđujem primitak Vašeg zahtjeva podnesenog 18. studenog 2015.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

MVEP je u odgovoru Studenog 11, 2015 dao sljedeci link kao odgovor na zahtjev za ponovnu uporabu:
http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmk...

Razvidno je da navedeni link na pruza popis odnosno adresar veleposlanstva RH u svijetu u obliku propisanom clankom 10. ZPPI-ja:
https://qsnapnet.com/snaps/3cshw8vpoxn7b9

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Podgoršek,

nastavno na Vaš ponovljeni upit (prvi s istom temom dostavili ste nam u 2015. godini) o dostavi podataka o predstavništvima - diplomatskim misijama i konzularnim državama (adresar veleposlanstava) sa svim potrebnim informacijama (brojevima telefona, adresama, mail adresama, javnim stranicama i popisom - imenima diplomata i dr.) koje se na lako pretraživ način (kako određuje članak 10. stavak 1. točka 11.), pojedinačno po pojedinim državama poredanim prema abecednom redu nalaze na našoj javnoj stranice pod rubrikom http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmk... dostavljamo vam odgovor kako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nema osim ovakve baze podataka neku drugu koja bi bila lakše pretraživa te nije dužno istu izrađivati odnosno pretvarati ili prilagođavati postojeću bazu podataka/registar iz jednog oblika u drugi kako to stoji u članku 27. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u kojem stoji:

Članak 27.
(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Iz tog razloga ponavljamo odgovor, odnosno dostavljamo odgovor od 7. studenog 2015. godine, kojeg smo Vam već uputili.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti pogrešno tumači zakon.

Sukladno odredbi §3. članka 10. stavka 1. točka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) dužni su objaviti na svojim internetskim stranicama informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt; također točka 6. informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem.

S obzirom da tijelo javne vlasti ne objavljuje na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku navedene podatke, savjetujemo vam da dostavite Predstavku na Povjerenika za informiranje (pozovite se u opisu predstavke na ovaj zahtjev i odgovor tijela).

Obrazac za predstavku: http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovana gospođo Musa,

iz donjeg e-maila, a vezano uz Vaše dopis u privitku (drugi po redu), dostavljam obavijest o odgovoru mailom gđi Podgoršek na njezin zahtjev za pristup informacijama zbog kojeg je kako navodi iz razloga šutnje administracije podnijela žalbu.
Ljubazno molim povratnu informaciju trebamo li još nešto po ovom predmetu postupati te molim povratnu obavijest o zaprimanju ovog e-maila.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    S22BW 5e16091609071.xps.zip

    47K Download

Poštovana gospođo Podgoršek,

u privitku maila nalazi se odgovor na Vaše traženje.
Ljubazno molim potvrdu primitka ovog maila.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Andrej Horvat je ostavio/la bilješku ()

Privitak koji je poslan nije svrhovit. Naime ništa se ne može isčitati iz toga.