Za: Tijelo javne vlasti – Prirodoslovna tehnička škola, Split

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Prirodoslovna tehnička škola, Split again.

Gorana Dumanić, Prirodoslovna tehnička škola, Split

2 privitaka

Poštovani,

 

 

vezano za Vaš zahtjev za PPI upućen Prirodoslovnoj tehničkoj školi-Split,
odgovaramo kako slijedi:

 

1.       Vijeće roditelja Prirodoslovne tehničke škole-Split ustrojeno je
29. rujna 2017. godine.

2.       Vijeća roditelja ima 21 člana

3.       Predsjednica Vijeća roditelja- Željana Fredotović

Zamjenica Vijeća roditelja- Ivana Jurišić

4.       Član Školskog odbora iz reda roditelja- Ivana Restović

5.       Sjednice održane 29.9.2017. i  14.11.2017.

6.       Zapisnici u privitku

7.       Prijedloga Vijeća roditelja ravnateljici nije bilo

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

Gorana Dumanić, službenica za informiranje

Prirodoslovne tehničke škole-Split

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org