Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Dobriša Cesarić, Osijek

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Mail Delivery Subsystem,

2 privitaka

The original message was received at Mon, 11 Dec 2017 22:30:11 +0100
from cres.skole.hr [193.198.184.144]

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<[e-mail adresa]>
(reason: 550 PTR and SPF-softail)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to cax.virusfree.cz.:

prikazati citirane dijelove

<<< 550 PTR and SPF-softail
554 5.0.0 Service unavailable

Branko Barac,

2 privitaka

  • Attachment

    zapisnik sjednice vije a 1.bmp

    2.1M Download

  • Attachment

    zapisnik sjednice vije a 2.bmp

    2.1M Download

OŠ „Dobriša Cesarić“

Osijek, Neretvanska 10

U Osijeku 21. 12. 2017.

Poštovani,

zatražili ste podatke o Vijeću roditelja za školsku godinu 2018/2019.,
budući pretpostavljamo da je riječ o lapsusu šaljemo vam podatke za
školsku godinu 2017/2018. kako slijedi:

1.       Vijeće roditelja se ustrojava svake školske godine, a za ovu
školsku godinu ustrojeno je 28. 09. 2017. godine.

2.       Vijeće roditelja ima 16 članova.

3.       Predsjednica Vijeća roditelja je Kristina Vinaj, a zamjenica
Mirela Bazikić.

4.       Član Školskog odbora iz Vijeća roditelja je Kristina Vinaj.

5.       Vijeće roditelja za školsku godinu 2017/2018 imalo je sjednicu
28. 09. 2017. g.

6.       Zapisnik postoji i prilažemo ga u privitku.

7.       Ove školske godine nije bilo prijedloga Vijeća roditelja.

 

 

S poštovanjem,

Ravnateljica škole,

Jagoda Koščević, prof.