Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod again.

Ljiljana Dujak, Osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod

1 privitaka

Poštovani,

 

na Vaš upit, dajemo sljedeću informaciju:

 

1.       Vijeće roditelja za školsku 2017/2018 godinu konstituirano je 28.
rujna 2017.g.

2.       Broj članova Vijeća roditelja – 25

3.       Predsjednik Vijeća roditelja – Brankica Vlajnić
zamjenik                                       -  Zrinoslav Pekez

4.       Predstavnik roditelja u Školskom odboru : Ivana Topić

5.       U školskoj 2017/2018 održana jedna sjednica: 28.09.2017.

6.       Zapisnik sa sjednici – u privitku

7.       Nije bilo posebnih prijedloga od strane roditelja

 

 

S poštovanjem,

Ljiljana Dujak

OŠ „IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ“

SLAVONSKI BROD

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org