GODISN I PLAN I PROGRAM ZAZOL7. 2018. GODINU 6.2 Plan rada Vijeha roditelja Vijede roditelja je tijelo koje pomaie Skoli u rje5avanju odredenih zada...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Bogoslav Šulek, Slavonski Brod prema Hanna Mohar dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana, OŠ "Bogoslav Šulek", Slavonski Brod nema službeni kodeks odjevanja (propisanu standardnu školsku odjeću). S poštovanjem, Ivan Blažević, a...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?