Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari again.

Mate Šimić,

Brodsko-posavska županija

OŠ Ante Starèeviæa Rešetari

Vladimira Nazora 23

Rešetari

Poštovani,

odgovaramo Vam na pitanja koja ste nam postavili u poruci od 12. 12.
2017.:

 1. Vijeæe roditelja u školskoj godini 2017./2018. je ustrojeno 28. rujna
2017.
 2. Vijeæe roditelja ima 12 èlanova (predstavnici 12 razrednih odjela).
 3. Na sjednici su izabrani predsjednik/ca i zamjenik/ca predsjenika/ice.
 4. U prethodnoj školskoj godini je izabran èlan školskog  odbor iz reda
Vijeæa roditelja kojem mandat traje èetiri (4) godine koliko i
Školskom odboru.
 5. Vijeæe je zasjedalo 28. 9. 2017. te æe biti prema potrebi još nekoliko
puta do kraja školske godine.
 6. Zapisnike Vijeæa roditelja ne objavljujemo javno zbog zaštite osobnih
podataka  a to nije ni obveza propisana Statutom škole.
 7. Prijedlog Vijeæa roditelja je bio da predstavnici Vijeæa roditelja
sudjeluju u odreðivanju cijene i jelovnika školske prehrane. Ravnatelj
je prihvatio prijedlog te je formirao povjerenstvo u koje je Vijeæe
roditelja imenovalo svoje predstavnike.

            S poštovanjem!
                                                                         
                  Ravnatelj: Tihomir Batalo, dipl. inž.

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Igor Valentin <[ZPPI #5517 email]>
Poslano: 12. prosinca 2017. 21:34
Prima: Zahtjevi za PPI upuæeni prema Osnovna škola Ante Starèeviæa,
Rešetari
Predmet: Vijeæe roditelja u školskoj godini 2017/2018
 
     Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ante Starèeviæa, Rešetari
    
     Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
     2017/2018
    
     Poštovani,
     sukladno èlanku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeæe informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za tekuæu školsku godinu 2017/2018:
    
     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeæa roditelja (èl. 137, st.
     1 Zakona)
    
     2) Broj èlanova vijeæa roditelja (èl. 137, st. 2 Zakona)
    
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeæu roditelja
     (èl. 137, st. 3 Zakona)
    
     4) Ime èlana vijeæa roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (èl. 137, st. 4 Zakona)
    
     5) Datumi zasjedanja vijeæa roditelja
    
     6) Zapisnici vijeæa roditelja (ako postoje)
    
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeæa koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (èl. 137, st. 6 Zakona).
    
     S poštovanjem,
    
     Igor Valentin
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #5517 email]
    
     Je li [Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
     pristup informacijama zahtjeve za Osnovna škola Ante Starèeviæa,
     Rešetari? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeæi ovaj obrazac:
    
[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...

[2][IMG] [3]Zatražite da ažuriramo adresu e-pošte za Osnovna škola Ante
Starèeviæa, Rešetari
imamopravoznati.org

    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers

[5]Službenika za informiranje - Imamo pravo znati
imamopravoznati.org
Službenika za informiranje # Dobili ste zahtjev za pristup informacijama s
ove platforme putem e-maila? # Imamo pravo znati je korisna usluga koja
graðanima i ...

    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, proèitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posveæenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...
2. http://imamopravoznati.org/change_reques...
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Za: Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

tihomir batalo,

1 privitaka

OŠ Ante Starčevića
Rešetari
Poštovani, u privitku Vam šaljemo skenirani zapisnik Vijeća roditelja kao
dopunu traženog zahtjeva.
Napominjemo da zapisnik nije verificiran, što će biti učinjeno na prvoj
sljedećoj sjednici.
S poštovanjem, ravnatelj Tihomir Batalo, dipl. inž.
Dana 23. prosinca 2017. u 21:49 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5517 email]> je napisao/la:

     Za: Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari

     Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
     roditelja u školskoj godini 2017/2018

     Poštovani,
     u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

     1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)
     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)
     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
     a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
     b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
     se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
     vodi direktno do traženog dokumenta
     c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
     informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
     skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
     zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
     fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
     d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
     propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
     predmetu prava na pristup informacijama
     e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
     propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
     zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
     izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
     izuzetim informacijama
     f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
     je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
     - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
     dostavljate dokument

     Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org