Cijenjeni! Prethodno sam vam poslala upute dobivene iz Bračka vezano uz sistematske preglede. Molim vas da sve proučite, da se na propisan način prip...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Cijenjeni!   Vezano uz Vaš upit o službenom kodeksu odijevanja (propisanoj standardnoj školskoj odjeći) izvješćujemo Vas da Osnovna škola Janka...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?