Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Darko Štimac, Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi Zagreb

Poštovani

te informacije nažalost ne možete dobiti osim ako niste slučajno
pogriješili školsku godinu.

Naime, tražili ste podatke za školsku godinu 2018./2019. koja počinje u
rujnu slijedeće godine.

Ukoliko ste mislili na ovu školsku godinu 2017./2018. molim Vas da nam to
i napišite kako bi Vam poslali tražene 

podatke za tu školsku godinu.

S pošovanjem,

Darko Štimac, prof. 

Ravnatelj/Principal
Osnovna škola braće Radić/ Primary school braće Radić
Šenoine Branke 22, 10 020 Zagreb, Croatia
Phone:[1]+385 1 6546 444
Fax: [2]+385 1 6547 307
E-mail: [3][e-mail adresa]

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Igor Valentin <[ZPPI #5558 email]>
Poslano: 11. prosinca 2017. 22:32:19
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola braće Radić,
Zagreb-Novi Zagreb
Predmet: Vijeće roditelja u školskoj godini 2018/2019
 
     Za: Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi Zagreb
    
     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za školsku godinu 2018/2019:
    
     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)
    
     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
    
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.
     3 Zakona)
    
     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika
     roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
    
     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
    
     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
    
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).
    
     S poštovanjem,
    
     Igor Valentin
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #5558 email]
    
     Je li [Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi
     Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:%2B385%201%206546%20444
2. file:///tmp/tel:%2B385%201%206547%20307
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Antonija Amižić, Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 11.prosinca 2017. te
ispravka zahtjeva od 24. prosinca 2017. godine u privitku Vam dostavljamo
tražene podatke.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje,

Antonija Amižiæ, spec.publ.admin. 
Tajnica Osnovne škole braæe Radiæ
Šenoine Branke 22, 10 020 Zagreb
Phone:+385 1 6545 002
Fax: +385 1 6547 307
E-mail: [e-mail adresa

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Igor Valentin <[ZPPI #5558 email]>
Poslano: 24. prosinca 2017. 0:00:55
Prima: Zahtjevi za PPI upuæeni prema Osnovna škola braæe Radiæ,
Zagreb-Novi Zagreb
Predmet: Vijeæe roditelja u školskoj godini 2017/2018
 
     Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola braæe Radiæ, Zagreb-Novi
     Zagreb
    
     Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
     2017/2018
    
     Poštovani,
     sukladno èlanku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeæe informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za tekuæu školsku godinu 2017/2018:
    
     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeæa roditelja (èl. 137, st.
     1 Zakona)
    
     2) Broj èlanova vijeæa roditelja (èl. 137, st. 2 Zakona)
    
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeæu roditelja
     (èl. 137, st. 3 Zakona)
    
     4) Ime èlana vijeæa roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (èl. 137, st. 4 Zakona)
    
     5) Datumi zasjedanja vijeæa roditelja
    
     6) Zapisnici vijeæa roditelja (ako postoje)
    
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeæa koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (èl. 137, st. 6 Zakona).
    
     S poštovanjem,
    
     Igor Valentin
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #5558 email]
    
     Je li [Osnovna škola braće Radić, Zagreb-Novi Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola braæe Radiæ, Zagreb-Novi
     Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeæi ovaj obrazac:
    
[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...

[2][IMG] [3]Zatražite da ažuriramo adresu e-pošte za Osnovna škola braæe
Radiæ, Zagreb-Novi Zagreb
imamopravoznati.org

    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers

[5][IMG] [6]Službenika za informiranje - Imamo pravo znati
imamopravoznati.org
Službenika za informiranje # Dobili ste zahtjev za pristup
informacijama s ove platforme putem e-maila? # Imamo pravo znati
je korisna usluga koja graðanima i ...

    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, proèitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posveæenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...
2. http://imamopravoznati.org/change_reques...
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...