Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Centar, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Vjeran Starčić, Osnovna škola Centar, Rijeka

2 privitaka

 • Attachment

  Informacija o Vije u roditelja O Centar str 1 001.jpg

  289K Download

 • Attachment

  Informacija o Vije u roiditelja O Centar str 2 001.jpg

  239K Download

Poštovani,
Sukladno odredbama čl. 17. st. 2 . i 20. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15) , u privitku maila dostavljamo Vam tražene informacije u zakonom propisanom roku.
S poštovanjem

Starčić Vjeran, dipl.iur
Slzužbenik za informiranje OŠ "Centar"

prikazati citirane dijelove

Za: Osnovna škola Centar, Rijeka

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Vjeran Starčić, Osnovna škola Centar, Rijeka

Poštovani,

U svezi Vašeg zahtjeva za dostavom preslika Zapisnika sa održanih sjednica
Vijeća roditelja, a uzimajući u obzir da ovi zapisnici mogu sadržavaju i
podatke o maloljetnim osobama i druge osjetljive podatke koji nisu od
javnog interesa, zapisnike ne objavljujemo na web stranici škole. S
obzirom na osjetljivost podataka nastojimo da putem elektroničke pošte
isti ne budu dostupni neograničenom broju osoba koji nemaju nikakav pravni
interes služiti se njima.

Stoga, ukoliko imate pravni interes za traženom informacijom, Škola Vam
omogućuje slobodan neposredni uvid u Zapisnike u vrijeme po prethodnom
dogovoru sa Školom.

S poštovanjem.

                                                                                                                           Službenik
za informiranje

                                                                           
                                               Vjeran Starčić,dipl.iur

                                                                         

 

Osnovna škola „Centar“

Tajnik

Vjeran Starčić, dipl.iur

 

Tel. : 051 337 010

Fax:  051 372 033

Email: [Osnovna škola Centar, Rijeka e-mail za zahtjeve]

 

 

Vjeran Starčić, Osnovna škola Centar, Rijeka

5 privitaka

 • Attachment

  Zapisnik 8 str 1 001.jpg

  377K Download

 • Attachment

  Zapisnik 8 str 2 001.jpg

  368K Download

 • Attachment

  Zapisnik 9.str 2 001.jpg

  340K Download

 • Attachment

  Zapisnik 9.str 1 001.jpg

  390K Download

 • Attachment

  Informacija o Vije u roditelja dosrtava Zapisnika sa sjednica 001.jpg

  257K Download

Poštovani,

U privitku  dostavljamo traženu informaciju .

S poštovanjem

 

Osnovna škola „Centar“

Tajnik

Vjeran Starčić, dipl.iur

 

Tel. : 051 337 010

Fax:  051 372 033

Email: [Osnovna škola Centar, Rijeka e-mail za zahtjeve]