Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je odbijen od strane Osnovna škola Donji Kraljevec.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Donji Kraljevec

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sandra Vlahek, Osnovna škola Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC
U DONJEM KRALJEVCU 12.12.2017.
Poštovani,
Prema Zakonu koji navodite vijeće roditelja formira se za svaku školsku godinu i ima mandat za tu školsku godinu. Zbog toga Vam podatke koje ste tražili za školsku godinu koju tražite još uvijek ne mogu dati. Za školsku godinu 2017./18. vijeće roditelja je formirano i postoje dokumentirani podaci o njegovom sastavu i radu.
S poštovanjem
Sandra Vlahek, ravnateljica OŠ Donji Kraljevec

prikazati citirane dijelove

Sandra Vlahek, Osnovna škola Donji Kraljevec

1 privitaka

[Subject only] RE: Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

prikazati citirane dijelove

Za: Osnovna škola Donji Kraljevec

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sandra Vlahek, Osnovna škola Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC
U DONJEM KRALJEVCU 10.1.2018.
Poštovani,
Na sjednici ŠO OŠ Donji Kraljevec raspravljalo se o Vašem zahtjevu za dostavom zapisnika sa sjednica vijeća roditelja te je nakon provedenog testa razmjernosti i javnog interesa zaključeno da se zapisnici neće javno objavljivati jer sadrže veliki opseg osobnih podataka koji podliježu Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Zapisnici se mogu dobiti na uvid u školi (u obliku u kojem se ne narušava privatnost pojedinaca) uz pisani zahtjev i opravdani razlog zbog kojeg se uvid u iste traži. Također smo konzultirali i Agenciju o zaštiti osobnih podataka koja također savjetuje da se traženi zapisnici, uzimajući u obzir članak 10. stavak 1. točka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, ne bi trebali učiniti javno dostupnim upravo iz razloga što sadržavaju osobne podatke roditelja, učenika i djelatnika. Odluka ŠO je da, što se tiče zapisnika vijeća roditelja, prevladava pravo na zaštitu osobnih podataka te da će oni biti dostupni na gore naveden način.
S poštovanjem,
Sandra Vlahek, ravnateljica OŠ Donji Kraljevec

prikazati citirane dijelove

Igor Valentin je ostavio/la bilješku ()

Upozorenje Povjerenice za informiranje:
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/1l8M...

Sandra Vlahek, Osnovna škola Donji Kraljevec

1 privitaka

Poštovani,
U prilogu šaljem Rješenje o Vašem zahtjevu.
S poštovanjem,
Sandra Vlahek, OŠ Donji Kraljevec