Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev za pristup informacijama od Igor Valentin za Osnovna škola Dore Pejačević, Našice kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Dore Pejačević, Našice

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Oš Dore Pejačević,

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva za iskaz podataka o vijeću roditelja, molimo Vas
da ispunite obrazac 2 (Zahtjev za dostavu informacija), prema Zakonu o
pravu na pristup informacijama, koji se nalazi na našoj internetskoj
stranici pod linkom Pristup informacijama, kako bismo mi mogli
pravovaljano pristupiti obradi Vašeg zahtjeva.

S poštovanjem,

Ravnateljica Jasminka Falamić

prikazati citirane dijelove

Za: Osnovna škola Dore Pejačević, Našice

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji, potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati pečatom zahtjev

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Oš Dore Pejačević,

1 privitaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovore na Vaša pitanja.

S poštovanjem,

Jasminka Falami,ravnateljica OŠ Dore Pejačević Našice

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus