Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Škola Han, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

1 privitaka

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA
OBROVAC SINJSKI 242/C
21241 OBROVAC SINJSKI

Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama izvješćujemo Vas o sljedećem:

1) Vijeće roditelja OŠ Ivana Mažuranića konstituirano je 18.9.2017.

2) Vijeće roditelj broji 18 članova.

3) Predsjednica vijeća je Mirjana Moro, a zamjenica Maja Bilokapić.

4) U školski odbor iz reda vijeća roditelja izabran je Branimir Milardović.

5) Planom rada vijeća roditelja planirane su sjednice vijeća roditelja.
Prva sjednica je održana 18.9.2017..

6) Preslika zapisnika u prilogu.

7) Iz preslike zapisnika vidljiv je prijedlog kojeg razmatra ravnatelj
i roditelji.

S poštovanjem,

Jelena Vrgoč, službenik za informiranje