Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Marina Paušić Popović,

2 privitaka

Poštovani,

sukladno Vašem upitu, dostavljamo odgovore po vašim upitima:

    1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
    1 Zakona) - 27. rujna 2017.

    2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona) - 38

    3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.
    3 Zakona) - Predsjednik: Zorana Bukovac Zamjenik: Ivana Batinović

    4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika
    roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona) Maja Šiljeg
Talajić

    5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja - 27.rujna 2017.

    6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) – u privitku

    7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
    i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona) – u
privitku se nalazi primjerak Zamolbe kakvu smo uputili na HEP, te gradski
odjel komunalnog grada Metkovića. 
 
Tajništvo
[Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković e-mail za zahtjeve]
(020) 686 098
Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića
Alojzija Stepinca 2
20350 Metković