Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev za pristup informacijama od Igor Valentin za Osnovna škola Milana Šorga - Scuola elementare Milan Šorga, Oprtalj kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Milana Šorga - Scuola elementare Milan Šorga, Oprtalj

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA OPRTALJ, Osnovna škola Milana Šorga - Scuola elementare Milan Šorga, Oprtalj

2 privitaka

Poštovani,
u privitku Vam dostavljamo odgovore na Vaš upit od 12.12.2017.
S poštovanjem.
Ljubica Puškar
Srdačan pozdrav!

REPUBLIKA HRVATSKA - ISTARSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA 

OPRTALJ – PORTOLE

Matka Laginje 25, 52 428 Oprtalj 

[1]www.os-msorga-oprtalj.skole.hr

tel: 052/644-040 - ravnateljica

tel: 052/644-010 - tajništvo, računovodstvo

fax: 052/644-040

References

Visible links
1. http://www.os-msorga-oprtalj.skole.hr/