Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Graditeljska škola Čakovec kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Graditeljska škola Čakovec

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Natalija Kozar, Graditeljska škola Čakovec

Poštovani,
dostaviti ću Vam odgovore na sva tražena pitanja u vezi s Vijećem roditelja koje je ustrojeno u Graditeljskoj školi Čakovec, ali molim Vas za koju školsku godinu tražite informacije? Za 2016./2017.?
Kao što vidite, napisali ste, očito greškom, da tražite informacije za 2018./2019.

S poštovanjem,
Natalija Kozar
Tajnica Graditeljske škole Čakovec

prikazati citirane dijelove

2 privitaka

Poštovani, 
 
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), dostavljamo Vam
     tražene  informacije u elektronskom obliku za školsku godinu
2017./2018. jer Vijeće roditelja za školsku godinu koju ste naveli u
zahtjevu  (2018/2019) nije još ustrojeno.
    1) Datum ustrojavanja Vijeća roditelja za školsku godinu 2017./18. je
27. rujna 2017., kada je održana sjednica Vijeća roditelja.
     2) Broj članova Vijeća roditelja  Graditeljske škole Čakovec u
školskoj godini 2017./2018. jest 32, a popis članova nalazi se u 
        privitku ove poruke.
     3)  Predsjednik Vijeća roditelja Graditeljske škole Čakovec u
školskoj godini 2017./18. jest gospodin Bojan Damiš, a  
         zamjenik predsjednika vijeća gospodin Boro Šabić.
      4) Predstavnik roditelja u školskom odboru jest predsjednik Vijeća
roditelja, gospodin Bojan Damiš.
      5) U školskoj godini 2017./18. održana je jedna sjednica Vijeća
roditelja,  27. rujna 2017. godine.
      6) Zapisnici Vijeća roditelja sa sjednice održane 27.09. nalazi se u
privitku ove poruke.
      7) Ravnateljica Škole nije zaprimila prijedloge  Vijeća roditelja u
ovoj školskoj godini.
S poštovanjem,
Romina Fic, povjerenica za informiranje u Graditeljskoj školi Čakovec

Poštovani, 
ja Vam se ovim putem ispričavam na svojoj nenamjernoj omašci, sjednica
Vijeća roditelja nije se održala 27. rujna kako sam Vam dala informaciju u
prethodnoj poruci elektroničke pošte, već 26. rujna, kako stoji u
zapisniku i pozivu.
Nadam se da ćete uvažiti moju ispriku!
Hvala Vam na razumijevanju!
S poštovanjem,
Romina Fic, povjerenica za informiranje Graditeljske škole Čakovec