Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Jannet Slavić molimo prijavite se i označite posljednji status.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: o tome koliko je zadnji upisani student 2021. godine u ljetnom roku imao bodova za studij Poslovna ekonomija, redovni stručni studij

Za: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

S poštovanjem,
Jannet Slavić

Za: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Poštovani,
Ovim putem ponovno Vas molim za informaciju traženu u upitu "Zadnji upisani". Po zakonu, tijelo javne vlasti trebalo je odgovoriti odmah ili do 16. svibnja 2022. Stoga vas molim za rješavanje ovog zahtjeva što prije.

S poštovanjem,

Jannet Slavić

Marija Horvat,

1 privitaka

 

 

Poštovana,

 

upoznati smo s činjenicom da ste uputili požurnicu na zahtjev za pristup
informacijama na adresu kolegice koja je Odlukom (Urbroj:
251-56-01-12-1-19) bila imenovana službenikom za informiranje. S obzirom
da je kolegica na dugotrajnom bolovanju, a kako je u tijeku donošenje nove
odluke o imenovanju službenika za informiranje, molim Vas da zahtjev koji
ste uputili, proslijedite na e-mail adresu tajnice Fakulteta
[1][e-mail adresa].

 

Zahvaljujem

 

 

S poštovanjem

 

 

 

Tajnica Fakulteta

 

Martina Levačić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

Marija Horvat

poslovna tajnica Tajnika fakulteta 

* Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6

(    091/263 5023

@     [2][e-mail adresa]

 

 

[3]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Adesa je upravo ažurirana na ImamoPravoZnatiz a gospođji iz emaila možete odgovoriti putem portala pri čemu ćete moći izabrati na koju adresu želite uputiti odgovor:
- odgovoriti na prošli email Mariji Horvat, ili
- odgovor poslati na adresu službenika za informiranje (koji je upravo podešen na zaprimljenu email adresu tajnice, po uputama gđe Horvat), te tamo možete ponoviti tekst svog zahtjeva. Na taj način, postojeći rok za odgovor ostati će nepromjenjen.

Ekonomski fakultet je ovo vrlo loše riješio, te se nadam da će dobiti uputu Povjerenika za informiranje da su dužni unutar tijela napraviti proslijeđivanje mailova s adrese službenika za informiranje ukoliko nije u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve.

Sent request to Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet again, using a new contact address.

Paola Markek, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

1 privitaka

Poštovani, 
posljednji upisani u ak. godinu 2021/22, na redovni stručni studij
Poslovne godine, imao je 208,5 bodova. 
Srdačan pozdrav, 

Paola Markek

PR Representative & Social Media Manager 

Faculty of Economics & Business Zagreb

tel: +385 1 238 3248

mob: +385 99 8054 213

VPN: 897

e-mail: [1][e-mail adresa]

 

[2]Opis: cid:[email protected]

________________________________________________________________________________

10000 Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 6 • Tel: +385 1 238 333, Fax: 233 5633

E-mail: [3][e-mail adresa], [4]www.efzg.unizg.hr • Žiro račun:
2360000-1101351242, OIB: 27208467122

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.efzg.unizg.hr/

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Jannet Slavić molimo prijavite se i označite posljednji status.