HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Sklopljene ugovore o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Novinar

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za daljnjih 15 dana, računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informacijama, iz razloga propisanih člankom 22. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Također, molimo Vas da sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama dopunite zahtjev za pristup informacijama osobnim podacima podnositelja zahtjeva.

S poštovanjem,

Marina Benvin
Grad Kastav

prikazati citirane dijelove

Marina Benvin, Grad Kastav

5 privitaka

Poštovani,

 

Temeljem članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama dostavljamo Vam tražene informacije:

- Sklopljene ugovore o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini.

 

U odnosu na traženu informaciju - Popis medija koji su tijekom 2020. i
2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem
raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u
mediju s iznosima po godinama za svaki medij, obavještavamo Vas da je
informacija javno objavljena na poveznicama:

[1]https://kastav.hr/wp-content/uploads/202...

[2]https://kastav.hr/wp-content/uploads/202...
.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

prikazati citirane dijelove