HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Sklopljene ugovore o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Novinar

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Za: Općina Dobrinj

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Dobrinj koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama.

U tom zahtjevu od 30. prosinca 2021. tražio sam:

- Sklopljene ugovore o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

S poštovanjem,

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ
Novinar
Selska 7C
10000
Zagreb

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Za: Općina Dobrinj

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Dobrinj koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Zahtjev za pristup informacijama'.

U tom zahtjevu od 30. prosinca 2021. tražio sam:

- Sklopljene ugovore o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

S poštovanjem,

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ
Selska cesta 7c
10000 Zagreb
Novinar

Tea, Općina Dobrinj

8 privitaka

Poštovani,

Molimo Vas da uvažite naše isprike što nismo udovoljili Zahtjevu za pristup informacijama u roku.

Nadamo se da su Vam informacije još uvijek potrebne i da će iste udovoljiti Vašem interesu. Ukoliko je pak nepohodno iste upotpuniti ili dodatno obrazložiti to ćemo učiniti na Vaše traženje u kratkom roku.

Sukladno postavljenom Zahtjevu, očitujemo se na način da u privitku dostavljamo ugovore odnosno narudžbenice za usluge s medijima tijekom 2020. i 2021. godine te Kartice iz Knjiigovodstvene evidencije Općine Dobrinj.

Nadalje, u odnosu na Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij očitujemo se, prema uputi općinskog načelnika, da mediji nisu subvencionirali niti primali donacije putem natječaja odnosno diskrecijskom odlukom.

Srdačan pozdrav,

Tea Orlić Mihajić, mag.iur.
_____________________________
Pročelnica
Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj
Dobrinj 103, 51 514 Dobrinj
Tel.:+385(0)51 604 161
Mob.:+385(0)99 4848 300
Fax:+385(0)51 848 141
E-mail: [Općina Dobrinj e-mail za zahtjeve]
Web: www.dobrinj.hr

prikazati citirane dijelove