Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

Zahtjev za pristup informacijama od HRVOJE ŠIMIČEVIĆ za Općina Bale kao dio skupine poslane na 40 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ
Selska 7c
10000 Zagreb
Novinar

Općina Bale-Valle, Općina Bale

10 privitaka

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš Zahtjev od 31.03.2022. godine, u prilogu dostavljamo
traženo.

 

Srdačan pozdrav,

 

Martina Poropat

Referent za uredsko poslovanje i opće poslove,

društvene djelatnosti i opću upravu

 

Tel. +385 (0)52 824 303

Fax. +385 (0)52 824 045

[1][e-mail adresa]

-----------------------------------------------------------------------------------

OPĆINA BALE/COMUNE DI VALLE

Jedinstveni upravni odjel/ Assessorato unificato

Trg/Piazza Tomaso Bembo 1

52211 Bale/Valle

Republika Hrvatska/Repubblica di Croazia

www.opcina.bale-valle.hr

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]