Zahtjev za pristup informacijama o odobrenim financijskim instrumentima i korisnicima u periodu 2007-2017 godina

Zahtjev za pristup informacijama od Sandra Benčić za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudama Visokog upravnog Suda br. UsII-101/15-5 i UsII-128/17-6 te rješenjima Povjerenice za informiranje br. Up/II-008-07/14-01/220 i Up/II-008-07/16-01/679, molim da mi dostavite sljedeće informacije za razdoblje 01.01.2007.-30.09.2017.:

1. bazu podataka o odobrenim kreditima i drugim plasmanima HBOR-a s informacijama o nazivu korisnika plasmana, sjedištu/prebivalištu, iznosu, uvjetima kredita/plasmana (roku otplate, kamatna stopa), veličini poduzetnika (mikro, malo, srednje, veliko poduzeće), primarnoj djelatnosti poduzetnika te u kojem je programu HBOR-a plasman odobren.
2. bazu podataka o odobrenim bankarskim i drugim jamstvima HBOR-a s informacijama o nazivu korisnika jamstva, sjedištu/prebivalištu, iznosu, uvjetima jamstva, veličini poduzetnika (mikro, malo, srednje, veliko poduzeće), primarnoj djelatnosti poduzetnika te u kojem je programu HBOR-a jamstvo odobreno, a za garanacije dane za izvoz podatke i o zemljama izvoza
3. bazu podataka o ugovorima o osiguranju i reosiguranju HBOR-a sa svim traženim nformacijama navedenim pod točkom 1 i 2
4. bazu podataka o dužničkim i vlasničkim instrumentima HBOR-a, sa svim traženim informacijama pod prijašnjim točkama ovog zahtjeva
5. informacije o zahtjevima Vlade Republike Hrvatske prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za odobrenjem plasmana ispod tržišnih uvjeta: sa informacijama o datumu zaprimanja zahtjeva, tko je kranji korisnik zahtjeva, te status zahtjeva-da li je odobren, u kojem iznosu, odbijen ili se rješava, te podatke da li je Republika Hrvatska iz državnog proračuna nadoknadila Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak razliku do visine prihoda koji bi bili ostvareni plasmanom pod tržišnim uvjetim za te slučajeve, te iznose naknada
6. opću statistiku zaprimljenih zahtjeva za traženi period, udio odobrenih, broj odbijenih po vrsti poduzetnika, djelatnosti (primarnoj), te po sjedištu poduzetnika
7. Informacije o sustavu praćenja i evaluacije projekata kojima je odobren neki financijski instrument HBOR-a u traženom razdoblju, te evaluacijska izvješća o učincima financiranja HBOR-a, te ako postoje, izvješća o ekonomskim i društvenim učincima djelovanja HBOR-a
Molim da mi tražene informacije dostavite u strojno čitljivom formatu sukladno čl.10 i čl.28. ZPPI-a, odgovorom na ovaj email
S poštovanjem
Sandra Benčić
Centar za mirovne studije
Selska cesta 112
10 000 Zagreb

Lisac Pongrac Krešimira, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Benčić,

 

nastavno na Vaš zahtjev kojim se traži veći broj različitih informacija
obavještavamo Vas o produženju roka ostvarivanja prava na pristup
informacijama, a sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup
informacijama.

 

S poštovanjem,

 

Krešimira Lisac Pongrac

Službenik za informiranje

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

[1]Logo

Strossmayerov trg 9

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 4597 873

e-mail: [e-mail adresa]

 

References

Visible links

Lisac Pongrac Krešimira, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

4 privitaka

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama o odobrenim financijskim
instrumentima i korisnicima u periodu 2007-2017 godina, u privitku Vam
dostavljamo dopis i pripadajuće priloge.

 

Molimo Vas potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

Krešimira Lisac Pongrac

Službenik za informiranje

Ured Uprave

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

[1]Logo

Strossmayerov trg 9

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 4597 873

e-mail: [HBOR e-mail za zahtjeve]

 

 

Započni proslijeđenu poruku:

Od: Sandra Benčić <[2][ZPPI #4387 email]>
Datum: 18. listopada 2017. u 16:46:06 CEST
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HBOR <[3][e-mail adresa]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama o odobrenim financijskim
instrumentima i korisnicima u periodu 2007-2017 godina

    Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb
    Poštovani,
    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudama Visokog
    upravnog Suda br. UsII-101/15-5 i UsII-128/17-6 te rješenjima
    Povjerenice za informiranje br. Up/II-008-07/14-01/220 i
    Up/II-008-07/16-01/679, molim da mi dostavite sljedeće informacije
    za razdoblje 01.01.2007.-30.09.2017.:

    1. bazu podataka o odobrenim kreditima i drugim plasmanima HBOR-a s
    informacijama o nazivu korisnika plasmana, sjedištu/prebivalištu,
    iznosu, uvjetima kredita/plasmana (roku otplate, kamatna stopa),
    veličini poduzetnika (mikro, malo, srednje, veliko poduzeće),
    primarnoj djelatnosti poduzetnika te u kojem je programu HBOR-a
    plasman odobren.
    2. bazu podataka o odobrenim bankarskim i drugim jamstvima HBOR-a s
    informacijama o nazivu korisnika jamstva, sjedištu/prebivalištu,
    iznosu, uvjetima jamstva, veličini poduzetnika (mikro, malo,
    srednje, veliko poduzeće), primarnoj djelatnosti poduzetnika te u
    kojem je programu HBOR-a jamstvo odobreno, a za garanacije dane za
    izvoz podatke i o zemljama izvoza
    3. bazu podataka o ugovorima o osiguranju i reosiguranju HBOR-a sa
    svim traženim nformacijama navedenim pod točkom 1 i 2
    4. bazu podataka o dužničkim i vlasničkim instrumentima HBOR-a, sa
    svim traženim informacijama pod prijašnjim točkama ovog zahtjeva
    5. informacije o zahtjevima Vlade Republike Hrvatske prema
    Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za odobrenjem plasmana ispod
    tržišnih uvjeta: sa informacijama o datumu zaprimanja zahtjeva, tko
    je kranji korisnik zahtjeva, te status zahtjeva-da li je odobren, u
    kojem iznosu, odbijen ili se rješava, te podatke da li je Republika
    Hrvatska iz državnog proračuna nadoknadila Hrvatskoj banci za
    obnovu i razvitak razliku do visine prihoda koji bi bili ostvareni
    plasmanom pod tržišnim uvjetim za te slučajeve, te iznose naknada
    6. opću statistiku zaprimljenih zahtjeva za traženi period, udio
    odobrenih, broj odbijenih po vrsti poduzetnika, djelatnosti
    (primarnoj), te po sjedištu poduzetnika
    7. Informacije o sustavu praćenja i evaluacije projekata kojima je
    odobren neki financijski instrument HBOR-a u traženom razdoblju, te
    evaluacijska izvješća o učincima financiranja HBOR-a, te ako
    postoje, izvješća o ekonomskim i društvenim učincima djelovanja
    HBOR-a
    Molim da mi tražene informacije dostavite u strojno čitljivom
    formatu sukladno čl.10 i čl.28. ZPPI-a, odgovorom na ovaj email
    S poštovanjem
    Sandra Benčić
    Centar za mirovne studije
    Selska cesta 112
    10 000 Zagreb

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [4][ZPPI #4387 email]

    Je li [5][e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama
    zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [7]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[ZPPI #4387 email]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[ZPPI #4387 email]
5. mailto:[e-mail adresa]
6. http://imamopravoznati.org/change_reques...
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...