Zakon o riješenim imovinskim pravnim odnosima

Julija Vojković je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Julija Vojković

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,
Zanima nas šta znači riješeni imovinsko pravni odnosi?
Ako postoji zabilježbe i blombe na imovini, odnosno na vlasničkom listu dali to znači da nisu riješeni imovinsko pravni odnosi?

S poštovanjem, Julija Vojković

Kabinet-pristup-informacijama,

1 privitaka

Poštovana,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo odgovor.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49
HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522
Fax:     01 3714-529
e-mail: [e-mail adresa]
web: https://pravosudje.gov.hr

prikazati citirane dijelove