Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja - podzakonski akti

Jurica Mikulić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Jurica Mikulić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Poštovani,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11), koji je na snagu stupio 1.1.2012., u čl. 37 st. 2 navodi "Ministar će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 16. stavka 2. i članka 19. stavka 2. ovoga Zakona.".

Obzirom da ne mogu naći navedene podzakonske akte, lijepo bih Vas molio da me uputite na njihov točan naziv te gdje ih mogu naći.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Kristina Tekić,

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 14. studenog 2016., u
privitku dostavljamo dopis od 29. studenog 2016.

 

S poštovanjem,

 

Srdačan pozdrav!

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

 

Kristina Tekić , dipl. iur.
Viša upravna savjetnica,

Službenica za informiranje,

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 251

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][MZOIP e-mail za zahtjeve]

[3]www.mzoip.hr

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[MZOIP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mzoip.hr/