zapisnik 6. sjednice Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice

Zahtjev za pristup informacijama od igor kramaric za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Lijepo Vas molim zapisnik 6. sjednice Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice, koja je održana 19.12.2006.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.
Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Igor Kramaric

Adresa:
[osobna informacija]
[osobna informacija]

Za: Grad Zagreb

nadopunjujem prethodni zahtjev. Spomenuto Povjerenstvo se zove "Povjerenstvo za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i ZAGREBAČKU NADBISKUPIJU".

Želio bih otkloniti moguću zabunu, i uvažavam mogućnost da se zapravo radi o jednom te istom povjerenstvu.

S poštovanjem,

igor kramaric

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Kramariću,

temeljem članka 22. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji produžuje se za 15 dana, računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

Upravna tijela Grada Zagreba u svom radu pridržavaju se odredbi međunarodnih ugovora, slijedom kojih informacije o pravnim pitanjima, koja se iznose na mješovitom Povjerenstvu za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice , smatraju se, u konkretnom zahtjevu, informacijama u području održavanja diplomatskih odnosa između upravnih tijela Grada Zagreba i Katoličke crkve.
Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. točke 6. Zakona o pristupu informacijama navodi se da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:
Cit. „6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;“.

Temeljem očitovanja nadležnog gradskog ureda - Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, službenik za informiranje zatražio je da se provede test razmjernosti i javnog interesa.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Zdenko Kovačićek je ostavio/la bilješku ()

Navedeno Povjerenstvo, između ostalog, donosi zaključke i odluke o zamjenama zemljišta koja su u vlasništvu Grada Zagreba te je neosporan javni interes. Naime, javnost ima pravo znati na temelju kojih akata i procedura se vrši darovanje, zamjena (naknada) ili prodaja gradskog zemljišta vjerskim zajednicama, a osobito ako postoje indicije da je pri navedenim procesima oštećen Grad Zagreb. Uostalom, navedeno Povjerenstvo nije državno tijelo koje ima ovlasti diplomatske komunikacije s drugim državama kao što je Vlada RH, Ministarstvo ili Predsjednica RH.

"Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes."

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovana gdja. Ana Gojanović-Rakić,

hvala na odgovoru, dopustite pojašnjenje mojeg Zahtjeva.

Navedeno Povjerenstvo, između ostalog, donosi zaključke i odluke o zamjenama zemljišta koja su u vlasništvu Grada Zagreba te se radi o neospornom javnom interesu. Naime, javnost ima pravo znati na temelju kojih akata i procedura se vrši darovanje, zamjena (naknada) ili prodaja gradskog zemljišta vjerskim zajednicama, a osobito ako postoje mogućnost da se na navedenoj sjednici Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice, 19.12.2006., na bilo koji način razmatralo ili odlučivalo o javnom gradskom zemljištu koje Grad ustupa.

Takodjer, dodatni javni interes je izražen u tome da se uvidom u zapisnik Sjednice stvara pretpostavka za transparetnost i isključivanje mogućnosti da je u gore navedenim procesima oštećen Grad Zagreb.

Spomenuto Povjerenstvo nije državno tijelo koje ima ovlasti diplomatske komunikacije s drugim državama kao što je Vlada RH, Ministarstvo ili Predsjednica RH i time su isključena ograničenja propisana odredbama članka 15. stavka 2. točke 6. Zakona o pristupu informacijama.

Lijepo Vas molim, kada mogu očekivati rezultate "testa razmjernosti i javnog interesa"?

Hvala,

S poštovanjem,

igor kramaric

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Kramariću,

zahvaljujem na mailu; rezultat testa razmjernosti i javnog interesa dostavit ću Vam u zakonskom roku, koji je, upravo radi provođenja testa, produžen za 15 dana, o čemu sam Vas izvijestila prethodnim mailom.

S poštovanjem,


Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

________________________________________
Šalje: igor kramaric [[ZPPI #3065 email]]
Poslano: 27. prosinac 2016 10:57
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Predstavka za zapisnik 6. sjednice Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovana gdja. Ana Gojanović-Rakić,

hvala na odgovoru, dopustite pojašnjenje mojeg Zahtjeva.

Navedeno Povjerenstvo, između ostalog, donosi zaključke i odluke o
zamjenama zemljišta koja su u vlasništvu Grada Zagreba te se radi o
neospornom javnom interesu. Naime, javnost ima pravo znati na
temelju kojih akata i procedura se vrši darovanje, zamjena
(naknada) ili prodaja gradskog zemljišta vjerskim zajednicama, a
osobito ako postoje mogućnost da se na navedenoj sjednici
Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od
zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice,
19.12.2006., na bilo koji način razmatralo ili odlučivalo o javnom
gradskom zemljištu koje Grad ustupa.

Takodjer, dodatni javni interes je izražen u tome da se uvidom u
zapisnik Sjednice stvara pretpostavka za transparetnost i
isključivanje mogućnosti da je u gore navedenim procesima oštećen
Grad Zagreb.

Spomenuto Povjerenstvo nije državno tijelo koje ima ovlasti
diplomatske komunikacije s drugim državama kao što je Vlada RH,
Ministarstvo ili Predsjednica RH i time su isključena ograničenja
propisana odredbama članka 15. stavka 2. točke 6. Zakona o pristupu
informacijama.

Lijepo Vas molim, kada mogu očekivati rezultate "testa razmjernosti
i javnog interesa"?

Hvala,

S poštovanjem,

igor kramaric

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Je li odgovor stigao offline (poštanskim putem)?

igor kramaric je ostavio/la bilješku ()

@administrator

da, dobio sam putem poste. mogu li negdje uploadati PDF scan?
(nakon toga stavljam status: rjeseno)

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Nemamo mogucnost uplodanja konverzacije koja je stigla offline: http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Ako zelite podijeliti odgovor koji ste dobili postanskim putem mozete sken uplodati na dropbox pa u komentaru ostaviti link na dokument. Pazite samo da prije skeniranja prekrijete vase osobne podatke (kucna adresa).

Ili u komentaru prepisete samo razlog odbijanja zahtjeva pa cemo vam moci pomoci u daljnoj borbi u dobivanju informacija.

igor kramaric je ostavio/la bilješku ()