Zdravstvena skrb - broj kreveta

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Klinički bolnički centar Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Ana Kruhak, Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani,

slijedom Vašeg dopisa, ovim putem dostavljamo tražene informacije:

- broj djelatnika za tražena zanimanja na dan 25. travnja 2016. god.
a koji rade puno radno vrijeme (8h dnevno):

1. Liječnici - 860
2. Primalje - 144
3. Medicinske sestre - 2028
4. Liječnici na specijalizaciji - 183

Vezano uz broj kreveta, KBC Zagreb ima 1795 kreveta sukladno Nacionalnom
planu Ministarstva zdravlja. Što se tiče trijaže pacijenata, ista se vrši u
Centru za hitnu medicinu KBC-a Zagreb u ordinacijama te ne možemo govoriti
o trijažnim krevetima.

S osobitim poštovanjem,

Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

prikazati citirane dijelove