Zdravstvena skrb - broj kreveta

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Klinički bolnički centar Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Marina Kralj, Klinički bolnički centar Osijek

Poštovani,

Vaš zahtjev za pristup informacijama je zaprimljen te će isti biti obrađen
u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Marina Kralj, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove

Marina Kralj, Klinički bolnički centar Osijek

Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva za pristupom informacijama od 15. travnja 2016.
godine poslanim elektronskim putem, izvještavamo Vas kako slijedi;

1. KBC Osijek sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima ugovoreno
986 kreveta za stacionarno liječenje bolesnika i koji su kao takvi predmet
ugovaranja. Broj trijažnih kreveta kao takav nije poseban predmet
ugovaranja sa HZZO-om. Ukoliko se upitom misli na onaj dio kreveta u
Centru objedinjenog hitnog prijema KBC Osijek tada Vas možemo izvjestiti
da se prema ustroju u COHP-u svi pacijenti koji dolaze na pregled jave u
trijažnu ambulantu gdje ga zaprima medicinska sestra/tehničar trijaže te
se učini kratki pregled prema smjernicama radi određivanja stupnja
hitnosti i kategorizacije. U trijažnoj ambulanti se nalazi jedan trijažni
krevet s monitoringom.

2. Na dan 31.3.2016. godine u KBC Osijek na puno radno vrijeme zaposlena
su 542 liječnika (od toga 389 liječnika specijalista, 135 liječnika na
specijalizaciji, 2 liječnika ostalo i 33 liječnika na pripravničkom
stažu), te 1227 medicinskih sestara (od toga 281 VŠS/VSS i 946 SSS).

S poštovanjem,

Službenik za informiranje KBC Osijek
Marina Kralj, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Marina Kralj

Hvala vam na detaljnom odgovoru.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg