Objava informacija sa sjednica Općinskog vijeća na internetskim stranicama Vijeća

Pisani zahtjev podnositelja Slobodan Obradović za Općina Cerna

Zahtjev je uspješan.

Od: Slobodan Obradović

Za: Općina Cerna
Poštovani,
1. Objavljujte li na službenim stranicama Općine pozive s
materijalima za sjednice općinskog vijeća? (molim da stavite link
na materijale).
2. Objavljujte li na službenim stranicama Općine audio/video snimke
s održanih sjednica općinskg vijeća? (molim da stavite link na
snimke).
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
[cenzurirana osobna adresa]
032 840 239
098 1989 15

Spojite s ovim

Od: opcina cerna

Dostavljamo tražene podatke
1. Link -Pozivi za sjednice Općinskog vijeća:
[1]https://cerna.hr/pozivi-na-sjednice/
2. Ne objavljujemo na službenoj stranici audio snimke
[2][Općina Cerna e-mail za zahtjeve] je ispravna adresa za pristup informacijama
OPĆINA CERNA
VERONIKA TOMLJENOVIĆ
TEL. 843 794

References

Visible links
1. https://cerna.hr/pozivi-na-sjednice/
2. mailto:[Općina Cerna e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Cerna može: